Grūtības, ar kādām saskaras jaunie arhitekti

Jaunajiem arhitektiem bieži piemīt plašāks vēriens, nekā reālas iespējas kļūt pazīstamiem projektēšanas tirgus džungļos, – tur dominē vecie vilki un ar savu pieredzi aizēno iesācējus. Mazi projekti jaunajiem arhitektiem nedod lielu finansiālu labumu, bet tas ierobežo iespējas iegādāties nepieciešamos darba instrumentus, kuri tirgū, tāpat kā izaicinājumi jaunajai projektētāju paaudzei, ir pārpilnībā. Kā izrauties no apburtā lokā?

SKATĪT VAIRĀK

Lūdzu, dalieties ar šo informāciju:

Inženiertehnisko sistēmu profesionāļi plāno nākotnē izmantot BIM

Lai gan tirgū joprojām nav pietiekami daudz dalībnieku, kuri spētu projektēt BIM  inženiertehnisko risinājumu jomā, īsti profesionāli inženieri un uzņēmēji jau uzrota piedurknes un pārceļ savu fizisko un inženierzinātņu pieredzi uz jaunu vidi, kur valda mūsdienīgi datortehnikas un simulāciju līdzekļi. Tā notiek gatavošanās nākotnes izaicinājumiem – dalībai projektos, kur inženiertehniskās sistēmas uzstādīs daudz augstākas prasības un būs nepieciešami līdzekļi/rīki, kuri pieļauj ātru aprēķinu veikšanu un reaģēšanu uz izmaiņām.

SKATĪT VAIRĀK

Lūdzu, dalieties ar šo informāciju:

Inženiertehnisko BIM risinājumu pamatlicēji Lietuvā izmanto DDS-CAD

Klaipēdas Biznesa centrs Kamino biurai būs pirmais projekts piejūras zonā, kurš no skices līdz ēkas uzturēšanai tiks īstenots, izmantojot vismūsdienīgāko informācijas sistēmu modelēšanu BIM (Building Information Modelling (angl.) jeb ēkas inženiertehniskās informācijas modelēšanu). SIA 4D projektai ar DDS-CAD programmatūras palīdzību projektētie elektroenerģijas tīklu, automatizācijas un drošības sistēmu, ugunsdrošības sistēmu, elektronisko sakaru projekti apliecina, ka progress ir panākts, pat uzmetot tiem acis un nemaz neuzsākot būvniecības darbus.

SKATĪT VAIRĀK

Lūdzu, dalieties ar šo informāciju:
dds-cad bimsolutions.lv

Ātrākas un lietotājam draudzīgākas inženiersistēmas izstrāde 2D vidē

Liela daļa Lietuvas inženierijas uzņēmumu projektus veic, izmantojot 2D zīmēšanas rīkus. Šāds darbs ietver ļoti augstas izmaksas, gan gatavojot oriģinālos rasējumus, gan rediģējot tos, jo īpaši, ja mēs vēlamies nodrošināt informatīvus rasējumus. Kā mēs varētu atvieglot inženieru darbu un padarīt efektīvāku darba laika sadali?

SKATĪT VAIRĀK

Lūdzu, dalieties ar šo informāciju:
Kā BIM tehnoloģijas var uzlabot metāla konstrukciju ražošanas biznesu? bimsolutions.lv

Kā BIM tehnoloģijas var uzlabot metāla konstrukciju ražošanas biznesu?

Būvniecības tirgū tiek prognozēts lēciens un metāla konstrukciju ražošanas uzņēmumiem būs jāspēj apkalpot pieaugušo pieprasījumu. Ražošanas uzņēmumiem ir svarīgi paaugstināt darbības efektivitāti un viens no ilgt spējīgākajiem paņēmieniem, lai panāktu augstāku darba efektivitāti, ir izmantot jauno tehnoloģiju iespējas.

SKATĪT VAIRĀK

Lūdzu, dalieties ar šo informāciju: