BIM Būvlaukumā

BIM modelis būvlaukumā speciālistiem dod iespēju skaidrāk izprast ēku un tās veidojošos elementus.

Nodrošinot BIM būvlaukumā, speciālisti ar praktisko pieredzi (būvdarbu vadītāji, brigadieri, piegādātāji, eksperti un citi speciālisti) var identificēt BIM modelī problēm-vietas pirms būvniecība tiek uzsākta, šādā veidā mazinot riskus defektiem un potenciālajām dīkstāvēm.
BIM modelis būvlaukumā paver plašu iespēju komunicēt kompleksus risinājumus visiem saprotamā veidā un nodrošinot kritisko informāciju atbildīgajiem speciālistiem bez aizkaves, viegli uztveramā formā.

Programmatūra

Ierīces:

Pakalpojumi

Jaunākie raksti:

Saistītie notikumi: