BIM FORUMS RĪGA 2016 PREZENTĀCIJAS UN VIDEO IERAKSTI

Kā zināms jau trešo gadu pēc kārtas 27.oktobrī norisinājās vērienīgākais ar BIM saistītais pasākums Latvijā: „BIM forumā Rīga 2016”, kurš šogad pulcēja vairāk nekā 250 nozares speciālistu. Aicinām visus interesentus lejupielādēt prezentācijas un noskatīties Jums interesējošos prezentāciju video ierakstus.

Šī gada BIM FORUM RĪGA 2016 tika veltīts BIM projekta tālākai izmantošanai būvniecības un apsaimniekošanas vajadzībām – ķēdes posmam, kas savieno projektētājus ar būvniekiem un apsaimniekotājiem kā arī BIM prasībām un praktiskajiem ieguvumiem. Semināram tika piesaistīti speciālisti no Somijas, Anglijas, Zviedrijas un citām valstīm, tajā skaitā BIM Forumā piedalījās pārstāvji no starptautiskās organizācijas BUILDING SMART, kas ir BIM standartu un vadlīniju pamatlicēji Eiropā.

GALVENĀ SESIJA

Rob Roef – KĀPĒC BIM? KUR IR PROBLĒMA?

Christopher Groome – OPEN BIM, BIM VISĀ PASAULĒ, EKSPORTA IESPĒJAS

Dēvijs Šīraks – BIM KUSTĪBA LATVIJĀ + BIM LOMA REKONSTRUKCIJĀ, “SKANĒŠANA UZ BIM”

Sesija A – BŪVNIECĪBA

Praktiski padomi un piemēri, BIM celtniecībā.

Veicot projektēšanu BIM, pēc projektēšanas bieži iegūtā informācija netiek izmantota, taču tieši būvniecības procesos BIM spēj sniegt lielāko pievienoto vērtību un palīdzēt būvniekam darbus veikt ātrāk, lētāk un kvalitatīvāk. Sesijas laikā tiks pievērsta uzmanība BIM informācijas izmantošanai būvniecības vajadzībām, palīdzot būvniekam plānot, tāmēt, ražot, kontrolēt statusu un veikto darbu kvalitātes pārbaudes.

Kasperi Koivu – EFEKTĪVA BŪVNIECĪBAS VADĪBA IZMANTOJOT BIM

Eelco van Es – BIM APJOMU NOTEIKŠANA, TĀMĒŠANA UN PLĀNOŠANA

Kari Immonen – EFEKTĪVA UN VIEGLA UZMĒRĪJUMU VEIKŠANA BŪVNIECĪBĀ

Rodrigo Strautiņš – BŪVNIECĪBAS OBJEKTA PĀRBAUDE IZMANTOJOT LĀZERA SKENĒTOS DATUS UN BIM MODELI

Sesija B – ĒKU ĪPAŠNIEKI

Sesija B – būvniecības ierosinātāji, ēku īpašnieki, apsaimniekotāji.

 Praktiski padomi ēku īpaniekiem, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem. Kvalitatīvs ēkas projektēšanas un būvniecības process kā pamats veiksmīgai un ekonomiskai ēkas apsaimniekošanai un pārvaldībai. Kā zināms, ēkas būtiskākās izmaksas slēpjas ēkas apsaimniekošanā un tās sastāda līdz pat 80% no ēkas dzīves cikla kopējām izmaksām.
Ģirts Beikmanis – PROBLĒMU KOPSAKARĪBAS UN SAREŽĢĪJUMI ĒKU PROJEKTĒŠANĀ, BŪVNIECĪBĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

Mik van Leeuwen – PIEREDZE BŪVNIECĪBAS PROCESA NOSLĒGŠANĀ UN ĒKU APSAIMNIEKOŠANAS PROCESA UZSĀKŠANĀ CENTRĀLEIROPĀ

Giedrijus Slavickas – EFEKTĪVA ĒKAS UZTURĒŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA

Agnese Irmeja – ŠODIENAS PROBLĒMU LOKS PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS

Sesija C – INFRASTRUKTŪRA

BIM ceļu un tiltu būvēs; BIM Infrastruktūra.

Ceļu, tiltu un infrastruktūras būvniecība sastāda ievērojamu daļu no būvniecības apjoma Latvijā. Plānošanas un uzturēšanas procesa uzlabojumi palīdz speciālistiem labāk pārvaldīt resursus un veikt plānveida pasākumus. Sesijas laikā tiks demonstrēts piemērs no Somijas, kādus ieguvumus BIM bāzētie risinājumi sniedz ceļu, tiltu un infrastruktūras objektu būvniecībā.

Tuomas Hörkkö – BIM SOMIJAS INFRASTRUKTŪRĀ

Ville Suntio – UZ MODEĻA BALSTĪTA CEĻA PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA PRAKSĒ

Tuomas Hörkkö / Martin Kriz – BIM RISINĀJUMI INFRASTRUKTŪRĀ

PANEĻDISKUSIJA

Lūdzu, dalieties ar šo informāciju: