BIM ieviešana uzņēmumā

Pasākumu kopums BIM procesu ieviešanai uzņēmuma ikdienas darbā, kas sevī ietver:

  • BIM ieviešanas stratēģijas izstrāde atbilstoši uzņēmuma darba specifikai un attīstības
    stratēģijai
  • Uzņēmuma iekšējo procesu pielāgošana BIM darbplūsmai
  • Uzņēmuma iekšējās BIM dokumentācijas izstrāde, nepieciešamo dokumentu veidņu
    sagatavošana, darbplūsmas shēmas izstrāde
  • Apmācības
  • Programmu konfigurēšana, sagatavju izstrāde un iestrādņu izveide
  • Citi pasākumi

Jaunākie raksti:

Semināra ieraksts – Revolucionāra tehnoloģija būvniecības statusu vadībai, pielietojot lāzerskenētos datus un BIM modeli

Kādi rīki un metodes varētu būtiski uzlabot būvniecības kvalitāti un kontroli atbilstoši projektam? Kā uzraudzīt …

Saistītie notikumi: