Bexel Manager

Bexel Manager – efektīvs projektēšanas un būvniecības procesa vadīšanas rīks.
Projektēšanas stadijā iespējams veikt projekta ģeometrisko kļūdu analīzi, izveidot informatīvu un vizuālu kvantitatīvo atskaiti.

Programmas lielākā priekšrocība ir projekta realizācijas grafika un budžeta automatizēta plānošana. Viss nepieciešams – uzņēmuma iekšējo darbu izcenojumu un izstrādes noteikšana. Izmantojot šos datus, kā arī izveidoto procesa izpildes loģisko matricu, jūs varēsiet automātiski radīt sākotnējo projekta realizēšanas grafiku un sākotnējo projekta īstenošanas budžetu.

Būvniecības procesa laikā digitālo informācijas modeli varēsiet papildināt ar teksta dokumentiem, tādējādi izveidojot datu paketi būves uzturēšanai/ekspluatācijai.

Vēlies uzzināt vairāk vai ieviest ikdienā šo programmu?
Sazinies ar BIM risinājumu speciālistu: k.kalnins@bimsolutions.lv, +371 25988899

3D BIM
• Projekta modeļa kvalitātes un kolīziju noteikšana
• Kvantitatīvie aprēķini
• Konkursa piedāvājumu sagatavošana
• Projekta izmaiņu kontrole
• Projekta vizualizācija un animācija

4D BIM
• Grafiku kontrole un plānošana
• Būvniecības gaitas simulācija
• Grafiku optimizācija
• 4D progresa izsekošana
• Plānotais VS. Reālā situācija

5D BIM
• Izdevumu novērtēšana un budžeta veidošana
• 5D projekta plānošana
• 5D progresa izsekošana
• Automātiska pārskatu veidošana

6D un 7D
• As-build BIM modelis un vieda projekta dokumentācijas integrācija
• Ēku apsaimniekošanas pārvaldes un iekārtu uzturēšanas darbu plānošana
• Efektīva aktīvu pārvaldīšana

Vairāk par programmatūru BEXEL

Saistītā programmatūra:

Saistīti raksti:

Saistītie notikumi: