Programmatūra CADMATIC

Risinājums industriālo objektu projektēšanai – CADMATIC
„CADMATIC“ efektīvie un ērtie 3D rūpnīcas projektēšanas rīki palīdzēs jūsu projektētāju komandai radīt detalizētus un precīzus 3D rūpnīcas modeļus un sniegt konsekventu informāciju, kas nepieciešama būvniecībai.

Intelektuālā P & ID un 3D rūpnīcas modeļa integrācija projektēšanu padara efektīvu un nekļūdīgu, kā arī nodrošina topoloģijas un savienojumu pārbaudes.

Rūpnīcu diagrammas un P&ID

CADMATIC diagrammu modelis, kas paredzēts plūsmai, P & ID un kabeļu diagrammām, ir pilnībā integrēts ar 3D modeli. Lietotājs saņem vienkāršus un efektīvus rīkus visa veida diagrammu izveidei, modificēšanai un pārvaldīšanai.

Galvenie fakti:

• Plūsmas diagrammas, P & ID, kabeļu diagrammas;
• Vienkārši un efektīvi veidošanas un rediģēšanas rīki;
• Pilnīga integrācijā ar 3D modeli;
• Lieliska integrācija ar AutoCAD.

Progresīvi simboli, neierobežots procesu skaits, pārskatu kontrole un paplašināta datu bāzu pārvalde ar lietotāja definētu atskaites ziņojumu ģeneratoriem un scenāriju valodu ir tikai dažas no diagrammas moduļa īpašībām. Dažādu cauruļvadu un ierīču diagrammas un iekārtu saraksti var tikt izveidoti automātiski. Diagrammu var izmantot atsevišķi vai kopā ar „3D Design“, un to var savienot ar skaitļošanas programmatūru.

3D modelēšana

CADMATIC 3D Plant Design ir integrēts projektēšanas modulis. Tajā iekļauti 3D modelēšanas, cauruļvadu, apkures un ventilācijas elektrosistēmu un konstrukciju projektēšanas rīki. Tajā tāpat tiek sniegta informācija par būvniecības, montāžas un pasūtījuma materiāliem.

Galvenie fakti:

• 3D izklāsts, cauruļvadi, HVAC (apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana), elektroinstalāciju un konstrukciju dizains;
• Vienkārši veidot un modificēt 3D modeli;
• „Online“ un nosacījuma sadursmju noteikšana;
• Lielas standartu un komponentu bibliotēkas;
• Vienlaicīgi var strādāt neierobežots lietotāju skaits;
• Projektu kopēšana efektīvam darbam.

„CADMATIC Plant Design“ ļauj lietotājiem koncentrēt uzmanību svarīgākajiem uzdevumiem: projektēt iekārtu, cauruļu un kanālu izvietojumu, dienesta telpu izmantojumu un projekta pabeigšanu, strādājot ar elektriskajiem kabeļiem.

Tajā pašā laikā programmatūra rūpēja par pārējiem darbiem: kontrolē sadursmes un norāda savienojumus atbilstoši diagrammām, pārbauda komponentu saderību. Jebkurā projektēšanas posmā ir iespējams eksportēt nepieciešamos dokumentus, veidot dažādus rasējumus un skices, materiālu sarakstus, projekta uzraudzības datus un eksportēt projekta pārskatiem nepieciešamos „eBrowser“ modeļus.

Konstrukciju modelēšana

CADMATIC piedāvā rīku komplektu, kas paredzēts, lai izveidotu projekta strukturālās daļas, ieskaitot arī plātnes, sijas, pamatus, kāpnes un trepes, margas, platformas un daudz ko citu.

Galvenie fakti:

• Viegli izveidot un izmainīt tērauda konstrukcijas;
• Parametriskais siju rīks;
• Neierobežotas iespējas pamatu veidošanā;
• Šabloni.

Izmantojot šablonus, ir vienkārši izveidot atkārtotas konstrukcijas. Visus nepieciešamos būvniecības datus var iegūt automātiski, ieskaitot materiālu sarakstus, rasējumus u.c.

Cauruļvadu projektēšana

CADMATIC rūpnīcu un to tehnisko risinājumu projektēšana ir unikāls rīks, kas inženieriem palīdz izveidot sarežģītus cauruļvadu projektus. Cauruļvadu projektēšanai ir tādas papildu funkcijas kā plūsmas diagrammas, tāpat arī tiek nodrošināta plūsma cauruļvadā, kas palīdz cauruļvadus modelēt ātri un viegli.

Galvenie fakti:

• Viegli pārvaldāma specifikācija;
• Integrēta P&ID (cauruļu un identifikācijas) sistēma;
• Viegli veidot un modificēt;
• Tieša krustojumu pārbaude projektēšanas gaitā;
• Viegla projekta pārvaldīšana 3D vidē;
• Paplašināta standarta elementu bibliotēka.

Veicot cauruļvadu projektēšanu CADMATIC programmā, inženieris var būt pārliecināts, ka projektā tiks izmantoti bibliotēkas standartelementi. Izmantojot cauruļvadu savienojuma punktus saskaņā ar sniegtajām diagrammām un tiešo krustojumu kontroli, var panākt, ka projektējamais cauruļvads būs bez kļūdām. Paplašinātā elementu bibliotēka atbilstoši DIN, ANSI, ASME EN un citiem standartiem var tikt nodrošināta līdz ar programmas atjauninājumiem. Cauruļvadu projektēšanas pārvaldes rīki sniedz iespēju mainīt apaļo cauruļu ģeometriju, nominālos diametrus vai atsevišķus cauruļu elementus. Cauruļu savienojuma funkcija pārbauda sistēmu, vai viss ir atbilstoši savienots, lai izvairītos no kļūdām montēšanas posmā.

HVAC projektēšana

CADMATIC programmas HVAC sistēmu modeļi nodrošina efektīvu 3D projektēšanu un rasējumu sagatavošanu. Projektētājs var koncentrēties uz sistēmas projektēšanu, savukārt programma nodrošinās, lai projektēšanai laikā tiku izmantoti nepieciešamie elementi. Tas tiek panākts, izmantojot specifiskas projektēšanas funkcijas, kā arī iegūstot precīzus paziņojumus par HVAC sistēmu materiāliem.

Galvenie fakti:

• Viegla HVAC sistēmu modificēšana projektēšanas gaitā;
• Funkcijas, kas kontrolē izmantojamos materiālus un komponentus;
• Tiešs elementu krustojums ar visām projekta daļām;
• Automātiska ventilācijas cauruļu sadale atbilstoši montēšanas ilgumam un precīzs to uzskaitījums.

Ventilācijas cauruļu projektēšanā tiek ņemti vērā ventilācijas sistēmas mērķi. Šī projektēšanas metode nodrošina, ka atbilstoši projekta sistēmai tiek atlasīti precīza diametra cauruļu elementi, kā arī cauruļu izolācija vai papildu elementi, kā, piemēram, kniedes. Projekta gaitā ir iespējams mainīt ventilācijas cauruļu specifikācijas, tādējādi ģenerējot jaunas materiālu pārskata lapas atbilstoši jaunajām specifikācijām, lietojot arī ventilācijas cauruļu izolāciju, kas 3D vidē ļauj redzēt brīvās vietas un krustojumus ar citām sistēmām.

Elektrības sistēmu projektēšana

CADMATIC elektrības kabeļu plānošana samazina darba stundas, kas nepieciešamas, plānojot kabeļu sistēmas, kā arī ietaupa laiku, kas būvlaukumā jāvelta montēšanai. Elektrības kabeļu plānošana ir pilnībā automatizēta, šī funkcija ļauj atrast optimālo elektrības kabeļa ceļu un pārbauda, vai montāžā neveidojas krustojumi ar citiem vadu ceļiem.

Galvenie fakti:

• Automātiskā kabeļi saslēgšana starp elektrības stabiem;
• Dažādu noteikumu izmantošana, lai veiktu atdalīšanu un identificētu traucējumu veidus;
• Griezumi, kas ļauj redzēt sistēmu no sāna;
• Tiek sniegta precīza informācija par produktiem, kas tiks gatavoti ražošanai.

Kabeļus var modelēt dažādos veidos, kā, piemēram, izmantojot trepes, futrāļus un citus paņēmienus. Elektrības kabeļu pārvaldes rīks veido dinamisku visas sistēmas tīklu, kas balstās uz esošo kabeļu tīklu un pieslēgšanos modelim.

Sistēma izmanto mezgla modeli, lai būtu vieglāk atrast optimālu elektrības vadu ceļu.
Projektētājs var viegli pārvaldīt vadus, kas ir pieslēgti tīklam, vēl neesošu vadu vai tādu, kura ceļš ir mainījies. Kabeļu apraksti ir viegli ielādējami no EXEL, izmantojot XML saiti, pēc kuras sistēma automātiski, ģenerē kabeļus.

Kabeļiem izvēlētajā vietā var tikt veidoti dažādi skati. Tas var tikt izmantotos pildījumam un kabeļi ceļu pārvades uz citu sistēmu pārbaudei. Šos attēlus var izmantot arī konstruktīvajos rasējumos, kas sniegtu papildu informāciju par montāžas vietu būvlaukumā. Sistēma automātiski ģenerē pārvades līmeņu sarakstu.

Būvniecībai nepieciešamā informācija

Jebkurā 3D modelēšanas posmā lietotājs var veidot dažādus būvniecības dokumentus, ieskaitot maketēšanas rasējumus, skices, cauruļvadu izkārtojumu, izometriskus cauruļu, ventilācijas cauruļu mezglu rasējumus, konstrukcijas daļu rasējumus, lai iegūtu specifikācijas un kvantitatīvos rādītājus. Integrēti rīki ļauj ātri un efektīvi pabeigt rasējumus un tos eksportēt DWG vai PDF formātos vai arī izdrukāt. Specifikācijas un citus būvniecības datus tāpat iespējams iegūt nepieciešamos formātos.

Galvenie fakti:

• Rasējumu tipi un izmēri bez ierobežojuma;
• Pilnībā pielāgoti izvades šabloni;
• Vienlaikus var strādāt vairāki lietotāji;
• Viedā eksportēšana uz AutoCad vai PDF
• Tieša eksportēšana uz eShare.

Saistītā programmatūra

Saistīti raksti:

Saistītie notikumi: