IDEA StatiCa Detail

Programma IDEA StatiCa Detail paredzēta dzelzsbetona konstrukciju atsevišķu elementu zonu un savienojumu projektēšanai un analīzei. Tiek analizētas sienas, telpas, kronšteini un elementi virs stiprinājuma vietām.

Analīze sniedz informāciju par betona un armatūras stiprumu, spriegojumu un iekšējo stiepi. Iegūtie rezultāti tiek vizualizēti, kas palīdz labāk izprast slodzes.

Nestandarta dzelzsbetona elementu analīze un projektēšana

IDEA StatiCa Detail balstās uz ar sprieguma lauku modeļa datorizētu izmantošanu. Vienkāršoti pieņēmumi, līdzīgi tiem, kuri tiek izmantoti manuālas aprēķināšanas laikā, tiek izmantoti plastiskuma un SLS analīzei, un balstās uz skaidrām materiālu īpašībām.

Programmatūra dod iespēju uzprojektēt armatūras stāvokli un virzienus, piemērojot topoloģijas optimizācijas metodi vai alternatīvu – līnijveida analīzi. Konkrēti, armēšanas tīkla modeļa projektēšana topoloģijas optimizācijā nosaka optimālas armēšanas vietas un virzienus, kas palīdz konstruktoram risināt dzelzsbetona konstrukciju armēšanas jautājumus.

Saistītā programmatūra:

Saistītie raksti:

Saistītie notikumi: