IDEA StatiCa Steel

IDEA Statica Steel izmantojama projektējot tērauda konstrukciju atsevišķus elementus, to šķērsgriezumus, mezglus un savienojumus, detaļas.

Programma funkcionāli sadalīta moduļos, atkarībā no analizētajiem un projektētajiem elementiem, – mezgls, sija, kolona, rāmis utt.

Kādēļ IDEA StatiCa Steel?

Programma IDEA Statica Steel tērauda savienojumu un elementu analīzei un aprēķināšanai izmanto CBFEM (angļu val. – Component-Based Finite element model) metodi, kas ļauj viegli un precīzi projektēt sarežģītus mezglus.

Jaunā metode tērauda savienojumu un elementu analīzi veic tikai dažās minūtēs.

Projektēšana izmantojot CBFEM metodi

CBFEM (Component-Based Finite element model) – tā ir uz komponentēm balstīta gatavu elementu modeļa metode, kuru izveidoja uzņēmumi IDEA RS un FCE CTU Prague, kopā ar FCE BUT Brno universitāti.

CBFEM metode balstās uz gatavu elementu analīzi, kas ļauj veikt precīzāku tērauda savienojumu analīzi, neatkarīgi no tās sarežģītības.

IDEA StatiCa Steel integrācija

Tērauda savienojumus analīzei var importēt no programmu paketē: Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP 2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB, AxisVM, ConSteel utt.

Integrējot IDEA StatiCa Steel ar programmu Tekla Structures, var eksportēt un nosūtīt projektējamu savienojumu datus uz ražošanas etapu.

Salīdzinošā tērauda savienojumu analīze

CBFEM ir jauna tērauda savienojumu analīzes un projektēšanas metode. Komponentu modeļi tiek salīdzināti ar gatavu elementu modeļiem. Grāmatā sniegti salīdzinošās tērauda savienojumu analīzes pētījumi. Tiek veikti metinātu, skrūvju un kolonnu savienojumu analīze.

Katra salīdzinošās analīzes gadījumā, tiek sniegts uzdevums, analītiskā modeļa, atbilstoši standartam EN 1993-1-5, analīzes rezultāti, eksperimentālo un aprēķinu analīzes rezultāti.

Iepazīsties ar IDEA StatiCa Steel

Webinārs angļu valodā

Saistītā programmatūra

Saistītie raksti:

Saistītie notikumi: