Imerso

Imerso ir visātrākais un vienkāršākais 3D skanēšanas risinājums būvniecībā, kas ļauj ar vienu pogas klikšķi iegūt būvdarbu dokumentāciju jebkurā projekta posmā.

Platforma ļauj automatizēt būvniecības projektu kvalitātes kontroli, apvienojot mākslīgā intelekta (AI), realitātes uztveršanas un BIM tehnoloģijas.

“Imerso” uz mākoņa balstītā platforma automātiski analizē uzņemtos 3D skenēšanas datus un salīdzina punktu datus ar BIM modeļiem. Ātri un precīzi tiek attēlotas neatbilstības vai problēmas starp reālo, skenēto situāciju un BIM modeli.

Imerso – BIM modeļa automātiska pārbaude, izmantojot punktu mākoņus.
Imerso automātiski attēlo visas neatbilstības starp punktu mākoni un BIM modeli (pamatojoties uz izvēlēto toleranci).

Programmatūra tiek izmantota, lai uzraudzītu būvniecības gaitu un precīzi veidotu BIM modeli “As-Built”.

  • Vizualizējiet BIM modeli un As-Built faktisko stāvokli tieši savā pārlūkprogrammā;
  • Uzraudzīt projekta progresu un paveiktos darbus visos projekta posmos;
  • Paredzēt iespējamos krustošanās punktus, termiņu kavējumus vai citas izmaksu ziņā nozīmīgas kļūdas;
  • Automātiski atjauniniet BIM modeli “”As Build”” atbilstoši reālajai situācijai;
  • Ar vizuālo pārbaudi ne vienmēr pietiek, lai kontrolētu būvniecības kvalitāti – atklājiet grūti pamanāmas problēmas.

Imerso & Solibri

Vienkāršas būvniecības principi

Saistītā programmatūra

Saistītie raksti:

Saistītie notikumi: