BIM apmācības – investīcija, kas atmaksājas

Digitālās prasmes būvnecības nozarē ir nevis vēlamas, bet gan nepieciešamas. Ņemot vērā gaidāmo regulējumu, kas nosaka BIM izmantošanu no 2025. gada, būvniecības profesionāļiem jāsāk gatavoties neizbēgamai pārejai uz digitālo būvniecības modeli. Praktiski tas nozīmē prasmi efektīvi izmantot BIM tehnoloģijas. Tomēr nepieciešamas ne vien tehniskās prasmes, bet arī vispārēja izpratne par BIM principiem un pielietojumu. Dažādu speciālistu vidē izpratne par BIM atšķiras un, lai nodrošinātu vienotu pieeju un efektīvu sadarbību, nepieciešams iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas.
Investīcijas BIM apmācībās ir stratēģisks lēmums, kas ilgtermiņā var sniegt ievērojamu atdevi. Lai gan sākotnējas izmaksas var šķist augstas, ieguvumi var atmaksāties jau īsā laika periodā.

Daži no tūlītējiem ieguvumiem pēc apmācībām ir:

 • Paaugstināta projektēšanas precizitāte un efektivitāte: BIM modelis nodrošina vienotu informācijas platformu visām projektēšanas disciplīnām, samazinot kļūdu un nesaskaņu risku, kā arī ļauj automatizēt dažādus uzdevumus, piemēram, materiālu aprēķināšanu un rasējumu ģenerēšanu, ietaupot laiku un resursus.
 • Uzlabota komunikācija un sadarbība: Visa projekta informācija ir pieejama vienuviet, kas veicina labāku komunikāciju un sadarbību ar projektā iesaistītajām pusēm.
 • Samazinātas izmaksas un laika ietuapījums: BIM var palīdzēt identificēt un novērst potenciālās problēmas projektēšanas stadijā, tādējādi samazinot izmaksas būvniecības procesā.
 • Ātrāks projekta izpildes laiks: BIM ļauj efektīvāk plānot un koordinēt projektus, kas var saīsināt projekta izpildes laiku.

Svarīgi ir ieplānot atsevišķu budžetu darbinieku apmācībām, kas balstīts uz uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, ārējiem faktoriem (nozares tendences, konkurence u.c.) un darbinieku esošo zināšanu līmeni. Tā vietā, lai justos ērti savā pašreizējā praksē, izaiciniet sevi padomāt par to, kā jūs varat turpināt attīstīties. Savlaicīgi atvēlot budžetu apmācībām, jūs varat nodrošināt nepārtrauktu darbinieku prasmju pilnveidi un tādējādi stiprināt savu konkurētspēju tirgū.

Balstoties uz uzņēmuma finansiālajām iespējām, ir dažādi veidi kā iespējams apgūt BIM: 

Pašmācība: Pieejami dažādi maksas un bezmaksas tiešsaistes kursi. Šī opcija piedāvā elastīgu mācību programmu un laiku, tomēr prasa pašdisciplīnu un motivāciju.  Iekšējās apmācības: Uzņēmums var organizēt apmācības saviem darbiniekiem. Šāda pieeja veicina komandas saliedētību un zināšanu apmaiņu, tomēr prasa ievērojamus resursus un laika ieguldījumus. Sadarbība ar apmācību sniedzējiem: Pieredzējuši uzņēmumi, kā piemēram BIM Solutions, piedāvā dažādas BIM apmācību programmas.  Šī iespēja ir efektīva, tomēr ir saistīta ar augstākām izmaksām.
Plusi
 • Bezmaksas vai lēti pieejami resursi;
 • Elastīga mācību programma un laiks.
 • Pielāgota uzņēmuma vajadzībām un specifikai;
 • Nodrošina zināšanu praktisko pielietošanu;
 • Veicina komandas saliedētību un zināšanu apmaiņu.
 • Plaša pieredze un zināšanas no apmācību sniedzējiem;
 • Pieejamas dažādas apmācību programmas, kas pielāgojamas zināšanu līmenim;
 • Atvieglo uzņēmuma iekšējo resursu slogu;
 • Struktūrētas un efektīvas mācību programmas;
 • Apvienotas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kuras iespējams uzreiz izmantot reālajā darba vidē;
 • Pieejams ES fondu līdzfinansējums.
Mīnusi
 • Nepieciešama pašdisciplīna un motivācija;
 • Var nebūt pieejama atbalsta un vadības mācību procesā;
 • Vairumā gadījumu tiek iegūtas teorētiskās zināšanas, taču ne prasme pielietot zināšanas reālajā darba vidē;
 • Liela daļa materiālu ir pieejama angļu valodā.
 • Iespējamas augstākas izmaksas kā sākotnēji plānots;
 • Nepieciešamas zināšanas par konstruktīvas programmas izveidi;
 • Nepieredzējuši lektori nespēj pietiekami efektīvā veidā nodot zināšanas;
 • Nepieciešams nodalīt pieejamos resursus apmācību organizēšanai un plānošanai, kas ietekmē uzņēmuma ikdienas procesus.
 • Augstākas izmaksas;
 • Nav pilnīga kontrole pār mācību saturu

BIM Solutions jau vairāk kā 6 gadus sniedz praktiskās BIM meistarklases būvniecības industrijas speciālistiem, kā arī īsteno dažādas iniciatīvas industrijas izglītošanai – 2023. gadā sadarbībā ar LVS apmācījām vairāk kā 500 dalībniekus 11 dažādās tēmās, ik gadu piesaistam ES fondu līdzfinansējumu apmācībām, 2024.gadā esam uzsākuši darbu pie BIM skaitīšanas un izstrādājam 3 līmeņu mācību programmu, kas veicinās BIM procesu un tehnoloģiju integrāciju speciālistu ikdienā.

Šobrīd vairāk nekā 1000 nozares speciālisti jau ir ieguvuši sertifikātus mūsu apmācību programmās un mūsu piedāvājumā ir vairāk kā 20 meistarklašu programmas ar BIM saistītās tēmās dažādu speciālistu pārstāvjiem – arhitektiem, inženieriem, projektu vadītājiem, projektētājiem u.c.

Vairāk informācijas par meistarklasēm pieejama https://bimmeistarklase.lv/