Izsludināta pieteikšanās uz bezmaksas BIM kursiem

Atvērta pieteikšanās būves informācijas modelēšanas (BIM) bezmaksas kursiem, ko organizē SIA BIM Solutions. Kursu ietvaros būvniecības nozaru speciālistiem būs iespēja iegūt zināšanas par BIM izmantošanu, kā arī prasmes BIM programmatūru pielietošanā.

Nozares profesionāļi tiek aicināti pilnveidot savas prasmes un zināšanas BIM (būvju informācijas modelēšanā) kādā no 11 dažādām kursu tēmām, kas norisināsies laika posmā no 2023. gada augusta līdz decembrim. Kursu programmas ir pielāgotas dažāda veida būvniecības speciālistiem, piemēram, projektētājiem, arhitektiem, būvniekiem, projektu vadītājiem un citiem speciālistiem. To ietvaros dalībniekiem tiks sniegta teorētiskā zināšanu bāze, kā arī iespēja praktiski pielietot un izmēģināt nepieciešamās programmas.

Dalībniekiem tiek sniegta iespēja apgūt BIM pamatkompetences šādos tematos:

 • Ievads BIM;
 • BIM modelēšana arhitektūras projektēšana;
 • BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšana;
 • BIM modelēšana AVK, UK inženiertīklu projektēšana;
 • BIM modelēšana EL, ESS inženiertīklu projektēšana;
 • BIM projektu koordinēšana;
 • BIM procesi būvniecības stadijā;
 • Skenētie dati un to pielietojums;
 • Vizuālā programmēšana;
 • BIM skatīkļi: ēkas digitāla modeļa apskate;
 • Vienotā datu vide.

Katram kursam ir paredzēts  vairāk kā viens norises datums un dalībnieki, ņemot vērā specialitāti, izvērtējot zināšanas un iepriekšējo BIM pieredzi, var pieteikties vienai vai vairākām kursu tēmām.

Plašāka informācija par apmācību saturu un reģistrēšanās ir pieejama
ej.uz/bim-kursi-2023 vai sazinoties ar BIM kursu koordinatori Aigu Kalniņu a.kalnina@bimmeistarklase.lv

Kursi tiek īstenoti SIA «Latvijas standarts» iepirkumā «Projekts «Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros», ID nr. LVS 2023/1».