Kā uzlabot būvniecību un būvuzraudzību objektā?

Būvniecība un būvuzraudzība ir vienmēr bijis komplekss un sarežģīts uzdevumu un darbu kopums. Fieldwire ir rīks, kas palīdz daļu no šīm lietām padarīt vienkāršākas, saprotamākas un ērtākas. Darba uzdevumu deleģēšana, fotofiksāciju veikšana, informācijas izsekojamība,  atskaišu veidošana – tie ir tikai daži no piemēriem, kas tiks apskatīti šajā seminārā.

Video: