Semināra ieraksts – “BIM Collab sagatavošana BIM koordinēšanas vajadzībām”

Viens no būtiskākajiem BIM koordinācijas un projekta koordinācijas jautājumiem ir konstatēto kolīziju un citu modeļu nepilnību komunikācija un statusu vadība. Tas var aizņemt daudz laika un, neefektīvi organizējot, var radīt problēmas.

BIM Collab rīks ir paredzēts BIM kolīziju un citu nepilnību, izmaiņu jautājumu komunikācijai Jūsu BIM projektā. Tas nodrošina iespēju organizēt un pārbaudīt kolīzijas gan mākonī, gan Jūsu lietotajā programmatūrā – Revit, Archicad vai, piemēram, Solibri.

Semināra laikā – BIM Collab iespējas, darba plūsmu un kā to sagatavot darbam, demonstrējot rīku reālā darbā ar projektu.

Video: