Semināra ieraksts – BIM modeļos konstatēto problēmvietu koordinēšana ar BIMcollab.

Problēmvietu atrašana BIM modeļos nav vairs lielākais BIM koordinatora izaicinājums, bet efektīva problēmvietu koordinēšana, gan ir liels izaicinājums daudziem.
Šajā tiešsaistes seminārā ar praktiskiem piemēriem parādīsim ērtu un vienkāršu problēmvietu koordinēšanas procesu izmantojot vienotu problēmvietu reģistru BIMcollab un BCF manager pielietojumu autorprogrammās.

Video: