Semināra ieraksts – #BIMrīts “Vienotās datu vides izmantošana praksē”

BIM prasības būvniecības iepirkumos parādās aizvien biežāk. Viens no stūrakmeņiem veiksmīgai dalībai BIM projektos ir VDV (vienotā datu vide).

Trimble Connect ir viens no gan pasaulē, gan arī  Latvijā lietotajiem VDV rīkiem, līdz ar to ir svarīgi papildināt un nostiprināt zināšanas par Trimble Connect darba plūsmu un tehniskajām iespējām.

Ar Trimble Connect visas projektā iesaistītās puses – arhitekti, būvkonstrukciju projektētāji, inženiertīklu projektētāji, BIM koordinatori un būvnieki – nodrošina iespēju pārvaldīt darba uzdevumus, rasējumus un 3D vidē savietotus modeļus. Tā ir vienota datu un informācijas apmaiņas vide, pieejama jebkurā laikā, vietā un no jebkuras ierīces!

Video: