Semināra ieraksts – Jauno Tekla konfigurāciju iespējas. Sadarbība ar Revit.

Efektīvas projektēšanas pamatā ir koordinēts un kvalitatīvs komandas darbs. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešama laba komunikācija starp visām iesaistītajām pusēm. Šī semināra mērķis ir parādīt, kā var nodrošināt ērtu un kvalitatīvu sadarbību starp Revit un Tekla lietotājiem.

Katru gadu Tekla tiek veikti uzlabojumi, lai programma kļūtu par efektīvāku rīku būvkonstrukciju projektēšanai.
Šis gads ir unikāls – Tekla ir ne tikai samazinājusi konfigurāciju skaitu, bet arī licences kļuvušas pieejamākas, kā jebkad iepriekš!
Lai sniegtu pārskatāmu un saprotamu piedāvājumu dažādām uzņēmumu vajadzībām, seminārā tiks sniegts pārskats par jaunajām konfigurācijām un to iespējām.

Video: