Semināra ieraksts – Nestandarta dzelzsbetona konstrukciju aprēķini izmantojot CSF metodi

Projektējot dz-betona konstrukcijas, inženieriem bieži jāsaskaras ar situācijām, kurām standartos nav doti risinājumi, vai arī dotās aprēķina metodes neapskata visus nepieciešamos aspektus. Kā viens piemērs ir sijas ar lielu augstumu. Šādas sijas aprēķinā nevar pielietot klasisko sijas teoriju. Kā viens no variantiem ir spiesto -stiepto stieņu metode, taču tai ir daudzi trūkumi. Kā piemēram – sarežģīta aprēķina shēmas izvēle un lietojamības robežstāvokļa pārbaužu trūkums. Risinājums ir CSFM, jeb Compatible stress field method. Šī metode ļauj ievērtēt precīzu stiegru izvietojumu elementā un veikt visas nepieciešamās ULS un SLS pārbaudes. Seminārā apskatīsim teoriju un praktiskus CSFM piemērus izmantojot Idea Statica Detail.

Video: