Semināra ieraksts – Tiltu un viaduktu projektēšana, izmantojot Tekla Structures.

Lai gan 3D modeļus var izmantot visa veida būvju projektēšanā, to izmantošana tiltu un viaduktu projektu izstrādē līdz šim bijusi ierobežota. Tilti un viadukti, atšķirībā no ēkām, ir lineāras būves, bieži vien ar nestandarta ģeometriju, kas ir mainīga un tas rada savus izaicinājumus.

Tekla Structures piemērota jebkuras detalizācijas pakāpes tiltu modeļu izstrādei. Programmā var modelēt kā dzelzsbetona, tā arī tērauda un koka konstrukcijas.
Automātiska rasējumu un atskaišu veidošana ļauj ievērojami paātrināt dokumentācijas izstrādi.

Seminārā pastāstīsim un parādīsim modelēšanas procesu, dokumentācijas sagatavošanu un informācijas apmaiņu ar citām programmām.

Video: