Kvalitātes kontroles rīks Fieldwire Hilti

Šķiet, vairums būvnieki ir saskārušies ar lielākām vai mazākām problēmām būvniecības laikā lielākos vai mazākos būvniecības projektos – gan plānošanas darbi būvobjektā, gan dokumentācija, gan arī komunikācija ar piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un pasūtītājiem.

Jebkurš būvprojekts ir apjomīga informācijas plūsma, piedevām bieži informācijas apmaiņa notiek teju visos virzienos vienlaicīgi, kas ir ievērojams izaicinājums ne tikai projektu vadītājiem, bet visām projektā iesaistītajām pusēm.

Lai palīdzētu nodrošināt efektīvu projekta vadību un kvalitātes kontroli, ir pieejams risinājums Fieldwire Hilti, kas gūst aizvien lielāku popularitāti Latvijā. Piemēram, Fieldwire ļauj viegli plānot un organizēt darbu būvobjektā, izmantojot rasējumus. Tas ļauj nodrošināt, ka projekta posmi tiek veikti pareizi un laikā. Piezīmes un bildes uz digitālajiem plāniem, savukārt palīdz nodrošināt to, ka visi plānotie darbi tiek realizēti precīzi un radušās neatbilstības tiek novērstas. Šī programma automātiski saglabā visus darba plānus, arī bildes un piezīmes, ir iespējams daudz labāk uzraudzīt projekta īstenošanas progresu.

Programma Fiedwire ir noderīga dažādiem nozares profesionāļiem – no attīstītāja līdz būvuzraugam un būvniekam. Ar šo programmu var organizēt un uzraudzīt darbu izpildi, pievienot dokumentus, sūtīt ziņojumus un sazināties ar citiem projekta dalībniekiem. 

Tāpat būvnieki un būvdarbu vadītāji var izmantot Fieldwire, lai plānotu un organizētu darbu izpildi, uzraudzītu būvniecības procesus un dokumentētu visu projekta informāciju.  Būvnieki var pievienot attēlus un piezīmes par kļūmēm un defektiem, ko nepieciešams novērst, kā arī atzīmēt, kur tie atrodas. Tādējādi projekta vadītāji var apskatīt un novērtēt defektus, pārliecināties, ka tie ir novērsti un nodrošināt, ka projekts tiek realizēts atbilstoši plānam un specifikācijai. Tas var būt noderīgi gan būvprojekta īstenošanas gaitā, gan arī vēlāk apsaimniekošanā. Piemēram, ēku pārvaldnieki var izmantot Fieldwire, lai uzraudzītu un vadītu ēku uzturēšanu un remontu, plānotu un dokumentētu darbu izpildi, kā arī uzraudzītu kvalitāti.

Kopumā Fieldwire piedāvā daudzus rīkus un funkcijas, kas palīdz nodrošināt kvalitātes kontroli un efektīvu projektu vadību un uzlabot būvdarbu procesu kopumā, nodrošinot efektīvu būvdarbu vadību un komunikāciju.

Šo programmu ļoti atzinīgi novērtējuši jau daudzu Latvijas uzņēmumu profesionāļi, kuri atzīst, ka ieguldījums Fiedwire iegādei atmaksājas ātri un sniedz ievērojamus uzlabojumus būvprojekta realizēšanas gaitā.

Video pieredzes stāsti no uzņēmumiem, kas šo programmu lieto ikdienā: