Semināra ieraksts – Kā izveidot 4D BIM darbu izpildes grafiku ar BEXEL?

Jauno tehnoloģiju ieviešana būvniecības darbu plānošanā ir būtisks faktors mūsdienu būvniecības nozarē. Lai gan gadu gaitā ir izmantotas dažādas plānošanas metodikas, atšķirības starp plānoto darbu izpildes grafiku un reālo izpildes grafiku būvniecības nozarē joprojām sagādā lielas galvassāpes.

4D BIM plānošana vizuāli attēlo plānotos darbus, attēlo realizēto, kā arī dod iespēju salīdzināt apjomus, kas nepārprotami samazina darbu kavēšanās un izmaksu pārsniegšanas riskus.
Seminārā laikā ar praktiskiem piemēriem parādīsim 4D darbu izpildes grafika veidošanu BIM programmā BEXEL MANAGER, kas dos priekšstatu par darbu izpildes grafika attēlošanu, kā arī kādus papildus ieguvumus dod būvniecības plānošana BIM vidē.

Video: