Apmācības: Parametriskā projektēšana, izmantojot Rhino Grasshopper.

2020-07-08 09:00
-
2020-07-09 17:00
Datorzinību Centrs
Lāčplēša iela 41 Rīga, LV-1011 Latvija
AR DALĪBAS MAKSU
info@bimsolutions.lv

Apraksts

Paramteriskā projektēšana, izmantojot vizuālā programmēšanu, arvien vairāk ienāk projektēšanā un pamazām kļūst par neatņemamu projektētāja rīku sarežģītu uzdevumu risināšanā, procesu automatizēšanā un datu apstrādē.

SIA BIM Solutions ir vietējais Rhino Grasshopper pārstāvis ar praktisku pieredzi vizuālo algoritmu izstrādē tiltu modelēšanā, aprēķinu automatizēšanā, datu apstrādē un citu problēmu risināšanā. Esam izstrādājuši mācību programmu, lai palīdzētu Latvijas projektētājiem izprast un uzsākt izmantot vizuālās programmēšanas priekšrocības projektēšanas vajadzībām.

Ko Jūs iegūsiet:

 • Prasmes pielietot praksē parametriskas modelēšanas pamatprincipus, izmantojot Rhino Grasshopper.
 • Prasmes praktisku uzdevumu risināšanai parameteriskā projektēšanā.
 • Prasmes pielietot praksē Tekla – Grasshopper live link Tekla Structures modelēšanas darbību automatizācijai.

Apmācību grafiks:

Rhino 3D pamati

 • Programmas saskarne
 • Grafisku objektu izveide – līnijas, liektas līnijas, masīvi objekti un virsmas
 • Precīza modelēšana, izmantojot koordināšu ievadi, objektu piesaistes un SmartTrack
 • Objektu modificēšana izmantojot Edit komandas un Gumball
 • Virsmu un līniju modificēšana, izmantojot punktu rediģēšanas metodes
 • Modeļa filtrēšana
 • Dažādu failu formātu importēšana un eksportēšana
 • Dimensionēšanas un anotācijas rīki

Grashopper

 • Programmas saskarne
 • Parametru izmantošana
 • Ģeometrisku objektu izveide
 • Transformation & Morphing funkcijas
 • Sets komponenšu izmantošana
 • Matemātisko komponenšu izmantošana
 • Mesh komponenšu izmantošana

7 h

Grasshopper

 • Display komponenšu izmantošana
 • Cluster izveide un pielietošana
 • Noderīgi algoritmi

Tekla – Grasshopper live link

 • Tekla – Grasshopper live link uzstādīšana
 • Objektu izveide Teklā
 • Teklas objektu nolasīšana
 • Tekla katalogu rediģēšana
 • Darbs ar UDA
 • Teklas Custom komponenšu pielietošana
 • Noderīgi algoritmi

7 h

Lektori:

bimsolutions_janis

Jānis Marcinkevičs,  BIM Solutions konsultants / Inženieris

Video: