Tekla Structures ”BASIC” apmācības

Tiks saskaņots ar Jums
Klātienē
Dēļu 5 Riga, Latvija
AR DALĪBAS MAKSU
info@bimsolutions.lv

Apraksts

Tekla Structures ir viens no pasaulē atzītākajiem rīkiem būvkonstrukciju projektēšanā. Tā iespējas palīdz gan nelieliem inženieru birojiem, gan lielām ražošanas kompānijām veidot BIM modeļus un tos izmantot projekta dokumentācijas sagatavošanā, būvniecībā un ražošanā.

SIA BIM Solutions ir vietējais Tekla Structures pārstāvis ar praktisku pieredzi un izpratni par Tekla Structures izmantošanu būvkonstrukciju projektēšanai būvprojekta vajadzībām, būvniecības vajadzībām un ražošanas dokumentācijas sagatavošanai. Esam izstrādājuši mācību programmu, lai palīdzētu Latvijas inženieriem sākt izmantot Tekla Structures ikdienas darbos.

Pēc kursu beigām dalībnieki saņems sertifikātu apliecinot iegūtās prasmes Tekla Structures lietošanā!

Pasākuma grafiks:

Modeļu izveidošana, atvēršana, saglabāšana / Navigācija modelī / Lietotāja saskarnes piemērošana / Saīšņu veidošana / Skatu veidošana /  References modeļu izmantošana /  Importēšana / Būvasu definēšana / Modelēšanas pamatprincipi / Tērauda siju, kolonnu modelēšana / Kopēšana, pārvietošana / Tiešā modificēšana / Filtru veidošana / Bultskrūvju modelēšana / Metinājuma šuvju modelēšana / Urbumu, izgriezumu modelēšana / Assembly veidošana /Materiālu kataloga modificēšana / Profilu kataloga modificēšana / Stiegrojuma kataloga modificēšana

7 h

Dz-betona pamatu, kolonu, siju, plātņu, sienu modelēšana / Atvērumu modelēšana / Stiegrojuma stieņu, sietu modelēšana / Cast unit veidošana / Sistēmas komponešu lietošana dz-betona konstrukcijām / Numerācija / Rasējumu izstrāde / Darbs ar dažādiem rasējumu līmeņiem /Dimensiju pievienošana / Elementu marku pievienošana / Darbs ar rasējumu sarakstu / Cast unit rasējumu izstrāde / Assembly rasējumu izstrāde / Rasējumu eksportēšana, printēšana

7 h

Rasējumu izstrādes automatizēšana / Darbs ar Template editor / Lietotāja komponenšu izstrāde /dažādu failu tipu Importēšana, Eksoprtēšana

7 h

Pasniedzējs:

Andris Vilcāns

Inženieris ar vairāk kā 8 gadu pieredzi praktiskā Tekla Structures izmantošanā BIM modeļa izstrādē, būvprojekta dokumentācijas ģenerēšanā, būvniecības un ražošanas dokumentācijas sagatavošanā.