2D-3D (BIM)

3D BIM modeļa izstrāde pamatojoties uz 2D projekta dokumentāciju ar mērķi pārliecināties par projekta kvalitāti pirms būvniecības uzsākšanas.

Būvizstrādājumu BIM bibliotēkas izstrāde

Būvizstrādājumu BIM komponenšu izstrāde un integrēšana BIM platformās (Revit, Tekla, Archicad, utt.), padarot būvizstrādājumus pieejamākus BIM modeļa izstrādes laikā.

Vēsturiskās ēkas digitalizācija (3D modeļa izstrāde)

Esošās ēkas 3D inventarizācijas modeļa izstrāde, par pamatu izmantojot no lāzerskenēšanas iegūtos datus.

Projektēšanas procesu automatizēšana

Tradicionālās un parametriskās programmēšanas algoritmu izstrāde ar mērķi elektrificēt BIM projekta izstrādi un projekta dokumentācijas sagatavošanu.

BIM stratēģijas izstrāde

BIM stratēģijas izstrāde ar mērķi nodefinēt un formalizēt uzņēma mērķus, apzināt uzņēmumam saistošos ārējos un iekšējos faktorus, izvērtēt alternatīvas, definēt stratēģiju un izstrādāt ceļa karti BIM ieviešanai uzņēmumā.

BIM konsultācijas

Visaptverošas BIM konsultācijas ar mērķi atbalstīt uzņēmumus BIM mērķu sasniegšanā.

BIM vadība un koordinēšana

Lai saņemtu profesionālus BIM pakalpojumus Jūsu projektam, sazinieties ar mūsu partneriem Baltic BIM Management.

BIM ieviešana uzņēmumā

Visaptveroša BIM ieviešana uzņēmumā – stratēģija, kompetences, tehnoloģijas. Pasākumu kopums BIM procesu ieviešanai uzņēmuma ikdienas darbā.
(sākot no 90€/h)

Apmācības

Apmācības iespējams organizēt gan atvērtā formātā, gan arī individuāli pielāgojot katra uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Programmu iestrādņu izveide

Dažādu rasējumu, specifikāciju, komponenšu, BIM kvalitātes algoritmu sagatavju izstrāde.

Vizuālā programmēšana

(Rhino 3D Grasshopper un UI Path)
Algoritmu izstrāde uzņēmuma ikdienas darbu automatizācijai un produktivitātes paaugstināšanai.

Programmu pielāgošana

Izmantojot Open API protokolu, piedāvājam izstrādāt programmu papildinājumus un paplašinājumus, lai iespējami efektīvi iekļautu BIM programmatūru iekļaušanos uzņēmuma iekšējos procesos.