Kas mēs esam?

BIM Solutions Latvijā darbojas no 2014. gada. Mūsu uzņēmuma misija ir palīdzēt būvniecības nozares speciālistiem būt efektīvākiem un konkurētspējīgākiem.

BIM Solutions aktīvi iesaistās BIM aspektu skaidrošanā un nozares izpratnes veicināšanā, jo ticam, ka BIM sniedz būtisku pievienoto vērtību visiem projekta realizācijā iesaistītajiem – pasūtītājiem, projektētājiem, būvniekiem, ražotājiem, uzraugiem un pārējiem projekta dalībniekiem.

Gadu gaitā uzņēmums un tā speciālisti ir realizējuši virkni dažādu pasākumu un ir piedalījušies daudzās aktivitātēs, kas ir veicinājušas BIM adaptēšanu nacionālajā līmenī.

Par mums

 • Mūsu piedāvātās BIM tehnoloģijas (IT rīkus) izmanto vairāk kā 400 speciālistu no vairāk kā 220 dažādiem uzņēmumiem;
 • Strādājam ar Latvijas vadošajiem uzņēmumiem būvniecības industrijā, piemēram, ar UPB, Skonto Grupa, Bonova, Merks un citiem;
 • Nodrošinām lokālo tehnisko atbalstu valsts valodā, veicinot Latvijas speciālistiem efektīvāk izmantot BIM rīkus;
 • Esam auditējuši tipveida ēkas BIM projektu, sniedzot rekomendācijas tā kvalitātes uzlabošanai;
 • Katru gadu veltam laiku jaunu BIM tehnoloģiju meklēšanā, testēšanā un adaptēšanā, ar mērķi pārliecināties par to lietderību (vai atbilstošā tehnoloģija praktiski sniedz pievienoto vērtību) un atbilstību Latvijas specifikai;
 • Esam izstrādājuši Latvijai saistošās programmatūru sagataves (rasējumu noformējums, izmēri, apjomu tabulas un citas sagataves), palīdzot vietējiem speciālistiem ātrāk uzsākt izmantot BIM tehnoloģijas;
 • Esam palīdzējuši vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem sagatavot stratēģiju (tajā skaitā pirms līguma BIM izpildes plānu) dalībai Rail Baltica Projekta konkursos;
 • Mūsu komandā ir konkursa “Latvijas Gada inženieris būvniecībā” nominācijas “BIM speciālists” laureāts;
 • BIM Solutions speciālisti vada konkursa “Gada Labākā Būve Latvijā” žūrijas komisiju nominācijā “BIM objekts”;
 • BIM Solutions māsas uzņēmums Baltic BIM Mangement ir palīdzējis realizēt BIM mērķus vairāk kā 50 projektos ar kopējo platību vaitāk 1M m2.

Klientu stāsti

Mēs strādājam kopā ar projektēšanas, inženierpakalpojumu projektu īpašniekiem, kas ļauj mums izprast visu projektā iesaistīto pušu vajadzības.

Mūsu misija ir uzlabot projekta efektivitāti un visu projekta dalībnieku sadarbību.

Mēs palīdzam ēku projektētājiem, darbuzņēmējiem un projektu īpašniekiem plānot un īstenot projektus daudz efektīvākos veidos, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un metodes, nepārtraukti uzlabojot projektu kvalitāti un pārvaldību.

Lai dalītos ar mūsu speciālistu iegūto BIM vadības pieredzi, organizējam praktiskas BIM vadības mācības, konsultējam uzņēmumus vai sniedzam BIM vadības pakalpojumus.

Mūsu klienti

Apmācības un semināri

 • Jau vairāk kā 6 gadus aktīvi izglītojam Latvijas būvniecības nozares speciālistus BIM adaptēšanā un pirmais seminārs BIM FORUM tika organizēts jau tālajā 2014. gadā;
 • Esam izstrādājuši 21 praktisku apmācību programmu – mūsu BIM meistarklases – www.bimmeistarklase.lv. Piesaistot ES fondu finansējumu, uzņēmumiem ir iespējams pieteikties plaša spektra meistarklasēm un gada laikā tās ir apmeklējuši jau vairāk kā 110 speciālistu no dažādiem Latvijas uzņēmumiem;
 • Esam organizējuši  vairāk kā 130 seminārus. Populārākie no tiem:
  • BIM FORUM (2014, 2015 un 2016);
  • #BIMrīts semināri (aizvadīti vairāk kā 20x atvērtie semināri);
  • “Latvijas BIM vīzija”: paneļdiskusija par BIM (piesaistot EM, VNI, BVKB, RB Rail AS un citus dalībniekus);
  • “A/S UPB BIM veiksmes stāsts”;
  • Citi semināri – vairāk kā 50 semināru ieraksti pieejami mūsu YouTube kanālā šeit: https://bimsolutions.lv/bim-akademija/.

Izglītojošie raksti un video pamācības

 • 2019. gadā, pašu iniciatīvas vadīti, organizējām pētījumu “Lielā BIM Skaitīšana”, kā laikā ievācām datus par BIM izmantošanu Latvijā. Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties šeit: shorturl.at/ltHM7
 • Esam izstrādājuši vairāk kā 50 tematiskos rakstus par BIM ieguvumiem, izaicinājumiem, iespējām un citiem praktiskiem aspektiem:
  • “Cik maksā BIM?”;
  • “Kā apgūt BIM Latvijā?”;
  • “Veiksmīga BIM speciālista aprīkojums”;
  • “Cik vērts ir inženieris?”;
  • Citi (sīkāk skatīt https://bimsolutions.lv/bim-akademija/).
 • Esam publicējuši vairāk kā 20 stundu pamācību video, ko jebkurš būvniecības nozares speciālists var noskatīties bez maksas, apgūstot dažādus BIM aspektus (sīkāk šeit: shorturl.at/ozEG6).

Sadarbība ar valsts institūcijām un mācību iestādēm

 • Esam piedalījušies vairākos Ekonomikas Ministrijas ierosinātos pētījumos:
  • “Ieguldījumu novērtējums būvju informācijas modelēšanas (BIM) ieviešanai būvniecības pasūtītāju, projektēšanas un būvniecības uzņēmumos”;
  • “BIM labā prakse”;
  • “Būvniecības klasifikācijas sistēmas izvērtēšana BIM projektos”;
  • “Vienotā datu vide un prasības tās nodrošinājumam publiskajos būvniecības iepirkumos, kas īstenojami BIM vidē”.
 • BIM Solutions speciālisti ir piedalījušies LVC BIM ieviešanas stratēģijas ietvara / BIM ieviešanas ceļa kartes izstrādē;
 • Esam aktīvi iesaistījušies un konsultējuši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” speciālistus VNĪ BIM vadlīniju izstrādē;
 • Piedalījāmies Ekonomikas ministrijas BIM Ceļa kartes izstrādes procesā;
 • Piedalījāmies LVS BIM standartu tulkojumu izskatīšanā;
 • Piedalījāmies LVS digitālo apmācību materiālu izvērtēšanā;
 • Esam pasaistīti “Būves Informācijas modelēšanas speciālista” profesijas standarta izvērtēšanā;
 • Esam bijuši iesaistīti arī Building SMART organizācijā. Pēc tam, kad “Building Smart Nordics” pārstāja pastāvēt, esam apturējuši aktīvo darbību, fokusējoties uz citiem, efektīvākiem BIM popularizēšanas un izglītošanas mehānismiem.
 • Aktīvi konsultējam mācību iestādes, palīdzot integrēt BIM jautājumus esošajās mācību programmās un izstrādāt jaunas mācību programmas;
 • Esam nodrošinājuši virkni vieslekciju vadošajās Latvijas mācību iestādēs (gan vidusskolu, gan koledžu gan augstskolu līmenī);
 • Esam izstrādājuši Latvijas Nacionālo Būvniecības klasifikācijas projektu.

Sadarbības partneri

Ieguldījums tavā nākotnē

BIM Solutions, SIA ir noslēdzis 2017.gada 24.maijā līgumu Nr.SKV-L-2017/286 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.