Semināra ieraksts – BIM Elektriķiem: CADMATIC Electrical.

Elektroinstalācijas sistēmu projektēšana iet līdzi laikam, un arī specializētajām programmām mūsdienās jābūt spējīgām efektīvi atbalstīt darbu BIM vidē. Šāda programma ir CADMATIC Electrical – īpaši piemērots rīks darbam BIM projektos.

Šajā seminārā praktiski rādīsim CADMATIC Electrical iespējas darbā ar .ifc failiem, BIM objektu izveidi, 3D modeļu ģenerēšanu un projekta datu bāzes vadību.

Video: