Semināra ieraksts – “BIM koordinēšana, izmantojot Solibri”

BIM Koordinešana ir katra BIM projekta neatņemama sastāvdaļa. Veicot BIM koordinēšanu, speciālistam ir jābūt aprīkotam ar rīku, kas dod viņam iespēju pārbaudīt visus BIM kvalitātes aspektus (ne tikai kolīzijas) un efektīgi koordinēt konstatētās nepilnības, nodrošinot kvalitatīvu rezultātu.

Latvijā vadošie BIM speciālisti lieto Solibri, jo tas palīdz BIM koordinatoram realizēt noteiktās BIM prasības un šī semināra ietvaros – praktiskā pieredzē (ņemot vērā arī citu speciālistu labās prakses), kā izmantot Solibri Jūsu BIM projekta koordinēšanā. Demonstrēta Solibri savietojamību ar VDV (Trimble Connect) un kolīziju (un citu nepilnību) vadības sistēmu BIM Collab, sniedzot Jums visaptverošu pārskatu BIM koordinēšanas procesā.

Video: