Semināra ieraksts – “Efektīva saliekamā dzelzsbetona modelēšana un dokumentācijas sagatavošana ražošanas vajadzībām.”

Efektīvas saliekamā dz-betona elementu ražošanas un montāžas pamatā ir kvalitatīva ražošanas dokumentācija. Tekla Structures sniedz iespēju izstrādāt visaugstākās detalizācijas pakāpes modeļus uz kā pamata tiek ģenerēti precīzi rasējumi, atskaites un faili ražošanas iekārtām.

Seminārā tika apskatīts:

  • Kā efektīvi modelēt izmantojot jaunākās Teklas komponentes.
  • Kā automatizēt rasējumu izstrādi.
  • Kā veikt plānošanu
  • Kā savienot Teklu ar dz-betona aprēķinu programmām.

Video: