Semināra ieraksts – Ģeoloģiskās izpētes datu apstrāde izmantojot GEO5 Stratigraphy

Ģeoloģiskās izpētes rezultātā iegūto datu apstrāde ir darbietilpīgs process. Geo 5 Stratigraphy programma ļauj šo procesu automatizēt. Seminārā tiks apskatīts, kā ar Stratigraphy palīdzību var apkopot dažādus izpētes datus – ģeoloģiskos urbumus, statiskās un dinamiskās zondēšana testu rezultātus u.c. Parādīsim, kā ģenerēt 3 dimensiju grunts modeli, veidot atskaites urbumiem, ģenerēt ģeoloģiskos griezumus un citas tēmas.

 

Seminārā tiek apskatīts:

  • Testu rezultātu ievade
  • Ģeoloģiskā modeļa izveide
  • Lietotāja sagatavju izveide
  • Atskaišu ģenerēšana

Video: