Semināra ieraksts – Milzīgs produktivitātes pieaugums, pārejot no 2D pojektēšanas uz 3D

Joprojām būvkonstrukciju projektēšanas procesā daudz tiek izmantoti 2D rasēšanas rīki. Argumenti šādai izvēlei mēdz būt dažādi – rasēšana 2D šķiet ātrāka, vieglāk veidot vienkāršotus / shematiskus rasējumus, pieredzes trūkums ar 3D modelēšanas datorprogrammām, 2D datorprogrammas ir lētākas un citi. 

Pēdējos gados 3D projektēšanas rīku attīstība bijusi tik liela, ka gandrīz neviens no argumentiem par labu 2D pieejai, vairs neiztur kritiku. 3D modelis ļauj strādāt precīzāk un ātrāk, ļaujot inženieriem vairāk laika veltīt būtiskajam – lēmumiem par pareiziem konstruktīvajiem risinājumiem, nevis rasējumu noformēšanai. 

Šajā seminārā pastāstīsim par būvkonstrukciju projektēšanas programmu Tekla Structures. Kā veidot 3D modeli, dz-betona, tērauda un koka konstrukcijām, kā automatizēt rasējumu uz specifikāciju izstrādi un kā apmainīties ar informāciju BIM procesa ietvaros.

Video: