Semināra ieraksts – Noturības aprēķini, izmantojot RFEM 6 Stability moduli.

Viens no būtiskākajiem aspektiem būvkonstrukciju aprēķinos ir noturība. Kā pārliecināties, ka stinguma saites ir izvietotas pareizi, lai nodrošinātu būves noturību? Kā noteikt elementu aprēķina garumus? Kā noteikt kritiskās slodzes faktorus? Šie nav triviāli jautājumi.
RFEM 6 Stability atvieglo noturības pārbaudes. Modulis ļauj noteikt kritiskās slodzes faktorus, kā arī šiem faktoriem atbilstošās noturības zaudēšanas formas. Tāpat iespējams pareizi noteikt elementu aprēķina garumus – ievērtējot būves kopējo stingumu. Tas attiecas gan uz stieņveida elementiem (1D), gan virsmām (2D).

Seminārā ar praktiskiem piemēriem apskatīsim Stability moduļa piedāvātās iespējas.

Video: