Semināra ieraksts – Pieredzes stāsts “Fieldwire programmatūras izmantošana apsaimniekošanā”

Objektu apsekošana ir viens no uzdevumiem apsaimniekošanas jomā, lai gūtu objektīvu un iespējami pilnvērtīgu informāciju par apsekojamo objektu konkrētajā laikā. Apsekošanas efektivitātei būtiska loma ir digitālo tehnoloģiju pielietošanā. Atkarībā no objektu apjoma un specifikas, apsekošanas laikā iegūtie dati mēdz būt ļoti apjomīgi un saistāmi ar objekta konkrētām vietām un sistēmām. Iegūtai informācijai ir jābūt detalizētai, apstrādājamai un ērti nododamai citām personām.
Minēto situāciju risināšanai VSIA “Šampētera nams” ir uzsācis programmatūras Fieldwire izmantošanu apsekošanu veikšanai, informācijas fiksēšanai.

Video: