Semināra ieraksts – “Vizuālā programmēšana efektīvākai projektēšanai”

Arvien lielāks inženieru skaits ikdienas darbā izmanto parametriskas projektēšanas principus. Nākamais solis parametriskajā projektēšanā ir vizuālo programmēšanas valodu pielietojums.

Vizuālā programmēšana daudzos gadījumos ļauj vairākkārtīgi paātrināt modelēšanu, atskaišu ģenerēšanu, samazina iespēju kļūdīties. Izstrādātos algoritmus, ar nelielām izmaiņām vai bez, var veiksmīgi izmantot nākamajos projektos. Seminārā apskatīsim vizuālās programmēšanas rīkus Rhino Grasshopper un Dynamo. Kā arī iespēju savietot algoritmus ar Tekla Structures izmantojot Tekla – Grasshopper live link.

Video: