Webināra ieraksts: “DDS-CAD – ātra un viegla sistēmu modelēšana 2D vidē”

Webināra ieraksts: “DDS-CAD – ātra un viegla sistēmu modelēšana 2D vidē”

Mēs aicinām Jūs noskatīties webināra ierakstu “DDS-CAD – ātra un viegla sistēmu modelēšana 2D vidē, izmantojot 2D arhitektūru.

Šajā prezentācijā Jums būs iespēja novērtēt to, cik vienkārši var modelēt dažādas inženierkomunikāciju sistēmas balsoties uz 2D arhitektūras rasējumiem. Cik ātri iespējams veikt izmaiņas inženierkomunikāciju sistēmu modeļos, ja mainās arhitektūra. Tāpat tika demonstrēta iespēja pārbaudīt dažādu modeļu mijiedarbību un savstarpējās pārklāšanās novēršana.
Iespējas ģenerēt materiālu specifikācijas.
Ātra rasējumu ģenerēšana.

 

Lektors

Kestutis-Kažukauskas-intelligent-BIM-Solutions-IBIMSOLUTIONSn

Kęstutis Kažukauskas

Inteligent BIM Solutions, MEP consultant

Vairāk par programmu DDS-CAD HVAС & Plumbing

Pilnīga cauruļvadu un kanālu sistēmu projektēšana un aprēķini

Tilpuma un virsmas aprēķini ir iekļauti automātiskajā gudrās celtnes modelī. DDS-CAD HVAC & Plumbing (Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana un ūdensvads) iestrādātie aprēķini iekļauj siltuma zuduma, cauruļvadu izmēru, dzeramā ūdens un kanalizācijas sistēmu aprēķinus, kā arī mehāniskās ventilācijas, spiediena zudumu un gaisa plūsmu prasības.