Semināra ieraksts – BIM pasūtītājiem. Kā nopirkt kvalitatīvu BIM?

Pasaules pieredze rāda, ka BIM palīdz samazināt būvniecības izmaksas par 15-20% un kopumā veido 10-17% finanšu līdzekļu ietaupījumu būves ekspluatācijas laikā.

BIM lielākā pievienotā vērtība ir tieši pasūtītājam, jo:

 • tiek saņemts kvalitatīvāks projekts (tiek veiktas sistemātiskas kvalitātes pārbaudes, lai pārliecinātos, ka saņemtais projekts ir uzbūvējams), kas nodrošina bāzi precīzai tāmei (būvniecības piedāvājumam), samazina papildus izmaksu rašanās riskus un veido stabilu pamatu ēkas apsaimniekošanas dokumentācijai;
 • tiek saņemti apjomi no BIM modeļa, ko izmantot budžetēšanā, tāmēšanā un plānošanā;
 • tiek atvieglota projektu vadība, jo tiek izstrādāts BIM projekta izpildes plāns, kuru kontrolē piesaistītais BIM speciālists, paredzot tādus aspektus kā informācijas apmaiņas kārtība, skaidrs atbildību sadalījums, nodevumu kalendārais grafiks, nodevumu forma un datu tipi, izmaiņu vadība, kvalitātes vadības un kontrole un citi aspekti, kas būtiski uzlabo projekta norises gaitu;
 • skaidra izpratne par objektu, ko esat iecerējuši realizēt;
 • digitāla ēkas dokumentācija (iekārtu lietošanas instrukcijas, 3D modelis, komponentes ar noderīgu informāciju, ērti pieejami apjomi, cita Jums svarīga informācija);

BIM nav tikai lieliem projektiem! BIM ir visiem!

 

Seminārā tiek apskatīts:

 • BIM praktiskie ieguvumi pasūtītājiem
 • BIM sniegto iespēju un pielietojumu pārskats
  • 3D koordinēšana
  • Sadursmes
  • Centralizēta informācijas apmaiņa
  • Budžetēšana un tāmēšana
  • Plānošana
  • As-Build BIM (digitālais dvīnis)
 • Kā nopirkt kvalitatīvu BIM?
  • Pasūtītāja prasības
  • BIM nodevumu kontrole

Video: