Video un prezentācijas no semināra “Ģeotehnisko aprēķinu veikšana izmantojot GEO5”

Video un prezentācijas no semināra “Ģeotehnisko aprēķinu veikšana izmantojot GEO5”

Iegūsti prezentācijas un video materiālus no semināra “Ģeotehnisko aprēķinu veikšana izmantojot GEO5”, kas norisinājās 23.februārī.

Lektori

Jiri Laurin – Fine ģenerāldirektoram un ģeotehniskās nodaļas direktoram ir vairāk nekā 25 gadus ilga pieredze ģeotehniskās inženierijas un projektēšanas jomā. Viņa sasniegumu skaitā ir GEO5 ģeotehniskās programmatūras – viegli saprotama un lietojama rīka radīšana, kuru patlaban izmanto pāri par 120 valstu inženieri visā pasaulē. Viņš iepazīstinās ar GEO5 galvenajiem līdzekļiem un filosofiju, kā arī parādīs, cik viegli iespējams izanalizēt nogāzes stabilitāti, saglabājot esošo balstsienu un ekskavācijas veidolu.

 

Boris Kormanik – Fine ģeotehniskais konsultants iepazīstinās ar to, kā ar GEO5 programmatūru risināt konkrētas inženiertehniskās problēmas. Viņš veltīs galveno uzmanību sekliem pamatiem (pamatu projektēšanai, nestspējai, nosēšanās iespējai, izmēģinājumu metodoloģijai), nogāzes stabilitātes analīzei (ieplūdei, būvniecības stadijām, stabilizācijai ar atsaišu palīdzību, analīzes metodēm, apaļai vai daudzstūra slīdes virsmai), pāļu pamatiem (viens pālis, pāļu grupa). Viņš arī iepazīstinās ar FEM programmas veikto padziļināto analīzi (aprēķina shēmas konvertēšanu FEM programmā, tuneļu projektēšanu un infiltrāciju).