Video un prezentācijas no semināra “Integrēti risinājumi infrastruktūras projektēšanā, būvniecībā un apsaimniekošanā.”

Video un prezentācijas no semināra “Integrēti risinājumi infrastruktūras projektēšanā, būvniecībā un apsaimniekošanā.”

Iegūsti prezentācijas un video materiālus no semināra “Integrēti risinājumi infrastruktūras projektēšanā, būvniecībā un apsaimniekošanā”, kas norisinājās 2.martā.

Lektori

  Tuomas Hörkkö – CEO, Vianova Systems Finland

  • Infrastruktūras tehnoloģiju tendences, BIM Somijas infrastruktūrā – Iegūtās mācības/zināšanas (Kādas ir infrastruktūras tehnoloģiju tendences, kā var uzlabot infrastruktūras projektu kvalitāti un sadarbību ar Klientu, būvniecības un projektēšanas uzņēmumiem.)
  • Integrētā informācijas plūsmas modeļa pārskats (Būvniecības procesa nepārtrauktība – Trimble risinājumi no priekšizpētes plānojuma līdz projektēšanas, būvniecības un uzturēšanai)
  • Uz mākoņa balstīta modeļa sadarbības platforma priekš infrastruktūras BIM (InfraBIM) projektiem

 

Martin Kriz, Produkta menedžeris “Vianova Systems Finland”

  • Projektēšanas rīku apkopojums infrastruktūras BIM (InfraBIM) projektiem
  • BIM modeļu pielietošana būvniecībā

 

  Jaroslav Navrátil, Bruno tehniskās universitātes (Čehija) doktors un pasniedzējs, Izpilddirektors “Idea StatiCa”

  • Saliekamā dzelzsbetona konstrukciju aprēķini tiltu un to veidojošo elementu aprēķiniem (Elementu aprēķini, šķērsgriezumu noteikšana un iepriekš-saspriegto elementu dimensionēšana)

https://www.youtube.com/watch?v=mmLKsoCMkp8