Programmu konfigurēšana un iestrādņu izveide

  • Rasējumu sagatavju izstrāde un pielāgošana [Tekla Structures]
  • Specifikāciju sagatavju izstrāde [Tekla Structures]
  • Rasējumu sagatavju izstrāde un pielāgošana [DDS-CAD]
  • Komponenšu (Custom Components) izstrāde [Tekla Structures]
  • BIM kvalitātes algoritmu (Solibri Rule Sets) izstrāde [Solibri]
  • Izmaksu datubāzes pielāgošana automatizētai 5D tāmēšanai [Bexel Manager]

Jaunākie raksti:

Saistītie notikumi: