Ateities skolas renovācija

Pirmais BIM renovācijas projekts nebija neapmierinošs

Ateities skolas renovācija tika sākta 2015.gadā. UAB „Miesto renovacija“ tika izvēlēti kā virsuzņēmējs.

Šajā projektā inženieri pirmo reizi īstenoja BIM integrētu projektu – atsevišķas projekta daļas tika modelētas ar Revit un DDS-CAD. Datu apmaiņa tika īstenota ar BIM IFC standartu.

Utilizējot MEP sistēmu BIM modeli bija viegli novērt MEP sistēmu kļūdas, kuras bieži radās sarežģītos 2D projektos.