Statoil biroja ēka Norvēģijā – OpenBIM Awards 2016 uzvarētāja

bim-awards-150x1502016 gada aprīlī Lietuvā notikušā pasākuma BIM FORUM VILNIUS konkursā OpenBIM Awards 2016 nominācijā Labākais konstrukciju projekts uzvarēja SAS Concretus designers ar Statoil biroja ēkas projektu Norvēģijā, seismiski aktīvajā zonā pie jūras.

BIM procesa īstenošana

Kopš paša projekta sākuma tika noteikta vienota koordinātu sistēma (modeļu īstenošanas punkts, rotācija, nulles augstums), kuru bija jāizmanto visu daļu projektētājiem, un tas nepieciešams, lai BIM process noritētu gludi. Tāpat tika noteikta arī kārtība, kādā atsevišķu projekta daļu IFC datnes jāizvieto serverī, un to struktūra (nosaukums, detalizācijas līmenis).

Projekta daļu koordināciju veica uzņēmums HENT AS, kurš izmantoja  programmatūras aprīkojumu Solibri model checker. Krustošanās pārbaude (clash checking) noritēja automātiski, tika radītas arī atskaites, kuras saņēma visi projekta dalībnieki.

Celtnieki, ražotāji, loģistikas speciālisti un projektētāji veica plānošanu 3D modelī. Plānojums tika atjaunināts katru dienu, tika panākta tikai visaktuālākās informācijas izmantošana (galīgajā redakcijā). Paļaujoties uz 3D modelī pieejamo informāciju, notika automatizētas pārbaudes, nolūkā atrast kļūdas piegādes ķēdē, bet atklātās neprecizitātes tika izlabotas.

More about BIM Forum 2016 Vilnius