Ātrāka un ērtāka inženiersistēmu projektēšana 3D vidē

Ātrāka un ērtāka inženiersistēmu projektēšana 3D vidē

Projektējot sistēmas 2D vidē, bieži rodas problēma, kad nav skaidrs, vai visas inženiersistēmas ievietojas telpā vai tām domātā vietā. Lai tādu neskaidrību būtu pēc iespējas mazāk un atvieglotu montētāju darbu, kā palīglīdzekli var izmantot 3D projektēšanas rīkus. Kā var efektīvi un ātri strādāt 3D vidē, izmantojot DDS-CAD programmu?

Kāpēc darbs 2D vidē ir neefektīvs?

Daudzi inžernierprojekti arvien tiek izstrādāti, izmantojot 2D programmas, kā rezultātā projektēšanas un montēšanas posma laikā rodas daudz domstarpību starp projektētāju un montētāju, jo projektētās sistēmas savstarpēji mijas vai arī neietilpst projektētajās vietās. Šīs nesaskaņas rodas tādēļ, ka 2D vidē izmantojamie elementi nav īstajos izmēros un formās. Lai 2D vidē attēlotu elementus reālajos izmēros, nāktos patērēt daudz vairāk laika, tos rasēšanai. Un tas vienalga neatrisinātu problēmas, jo tādā veidā nav izmērāms augstums – augstumu var novērtēt griezumā, bet tas darbu padara vēl komplicētāku. Ja radušās izmaiņas arhitektūras daļā, arī inženieri ir spiesti veikt izmaiņas. Notiekot izmaiņām, ir grūti saglabāt ģeometrisko saderību un pārrasēšanai tiek patērēts divas līdz trīs reizes ilgāks laiks nekā pirmajam rasējumam sagatavošanas stadijā. Mēģinot detalizēt un pilnībā pabeigt izstrādāt elementus 2D vidē, zaudējam ievērojami vairāk laika, bet rezultātā vienalga projekta kvalitāte nav garantēta, kā arī trūkst skaidrības par piemēroto elementu pirkumu un montāžu.

Specializētais rīks telpiskai sistēmu projektēšanai.

Telpisku sistēmu projektēšanas pamats ir digitālo sistēmas elementu atveidošana telpiski reālos gabarītos. No digitāliem modeļiem tiek radīti precīzi materiālu apraksti, kā arī ģenerēti rasējumi noteiktajos griezumos un citos parametros. Šis princips ļauj vairāk koncentrēties uz sistēmu projektēšanu un digitālo modeļu radīšanu. Rasējumi un kvantitātes apraksti ir nemainīgā modeļa rezultāts, tāpēc rasējumu izlaišanai un daudzuma aprēķināšanai paiet nesalīdzināmi mazāk laika. Turklāt tādām specializētajām programmām kā DDS-CAD ir bagātīga elementu bibliotēka, ko inženieris var izmantot sava projekta darbā, tāpēc nevajag no jauna radīt elementus, kā tas ir 2D programmās. DDS-CAD programmatūra ļauj importēt projektā citas projekta daļas: arhitektūru, konstrukcijas un pat citas iženierdaļas. Tādā veidā darbs ir nodrošināms integrētajā vidē, kur periodiski tiek atjaunoti atsevišķu projekta daļu risinājumi.

Speciālās DDS-CAD funkcijas, kas atvieglo projektētāja darbu.

Viedsistēmas korekcija

Nav neviena projekta, ko nevajadzētu koriģēt dēļ izmaiņām arhitektūrā vai pasūtītāja prasību izmaiņu dēļ. Strādājot ar DDS-CAD programmu, ir vienkārši veikt sistēmas modifikāciju, ja rodas nelielas izmaiņas. Piemēram, ja ierīce ir pareizi saslēgta ar sistēmu, tad, to velkot no vienas puses uz otru, līdzi velkas arī saslēgums un tam piederošie cauruļvada elementi.

Automātisks ierīču saslēgums ar maģistrālajiem cauruļvadiem

Uzrasējot maģistrālos cauruļvadus un izvietojot ierīces celtnē, vēl vajag izvēlēties vēlamo celtnes tipu un veikt automātisko ierīču saslēgumu ar maģistrālajiem cauruļvadiem. Šajā gadījumā tiks veikts ierīces saslēgums saskaņā ar izvēlēto saslēguma tipu, un šajā saslēgumā varēs izvairīties no citu cauruļu un izplūdes kanālu šķērsošanas.

Automātiska materiālu aprakstu un rasējumu ģenerēšana

Materiālu apraksti DDS-CAD tiek ģenerēti automātiski, un tajos atspoguļojas visa informācija par elementiem, kas tiek lietoti projektā. Tādējādi aprakstos jūs redzēsiet kopējos cauruļvadu garumus, visu armatūru, kas izmantota projektā. Tāpat visas izmaiņas atspoguļojas arī rasējumos, atliek tikai ģenerēt vēlamos rasējumus, un varat tos nodot drukāšanai.

Šķērsojuma vietu noteikšana

DDS-CAD programmā ir iespējams pārbaudīt radušās šķērsojuma vietas ar esošajām sistēmām un uzreiz ķerties pie to izlabošanas.

Šķērsojuma vietu prevencija

Pārbaudot modeli un atrodot šķērsojumus tajā pašā sistēmā ar citām sistēmām, mums nevajag izdzēst visu sistēmu, lai izvairītos no šķērsojuma vietām, bet vajag izdzēst tikai daļu sistēmas, kurā ir šķērsojums, un, izmantojot funkciju “automātiska izvairīšanās no šķērsojumu vietām”, mēs apejam citu sistēmu, un tajā vietā modelī vairs nav kļūdu.

Specializētas DDS-CAD programmatūras, kas paredzētas 3D inženiersistēmu projektēšanai, rasējumu un aprakstu veidošanai:

 

Apkure un ūdensvads (Pipe)   – BASIC 02 – 2030 EIRO

Ventilācija (Duct) – BASIC 02 – 2450 EIRO

Elektrība (Electrical) – BASIC 02 – 2240 EIRO

 (Cena ir uzrādītas vienai darba vietai, bez PVN)

Aicinām ielūkoties vebinārā “Ātra un ērta sistēmu modelēšana 3D vidē, izmantojot DDS-CAD programmu”, un piedalīties DDS-CAD apmācībās inženieriem

 

Vairāk par programmu DDS-CAD: