BIM inženieru biroja ikdienā

BIM inženieru biroja ikdienā

Būves informācijas modelēšana (angļu val.-Building information modelling) jeb BIM ir process, kas ļauj būves projektu veidot virtuālā trīsdimensionālā vidē. Ir pieejamas dažādas BIM procesam piemērotas programmatūras, un BIM process lielākoties norit, integrējot dažādās programmās paveikto darbu vienotā būves informācijas modelī. Inženieriem un arhitektiem strādāšana ar BIM ļauj paaugstināt darba efektivitāti un samazināt kļūdu pieļaušanas iespējas būvlaukumā.

Jānis Prauliņš, “Būve un forma” vadītājs:

“Līdz BIM ieviešanai mūsu uzņēmumā nonācām pakāpeniski un mērķtiecīgi. Jau pirms vairāk kā septiņiem gadiem, pētot Skandināvijas valstu tirgu un iespējas tajā strādāt, konstatējām, ka projektēšanas birojos tiek strādāts ar BIM programmatūrām. Paralēli secinājām, ka tas ļauj paaugstināt darba efektivitāti un projekta pārskatāmību. Tolaik ieviest BIM programmatūras pašiem savā birojā nebija finansiāli pamatoti, ņemot vērā Latvijas tirgus situāciju un pieprasījumu. Tomēr visus šos gadus aktīvi sekojām līdzi BIM attīstībai. Tekla” programmatūru sākām izmantot pagājušā gada rudenī. Protams, sākotnēji pirmie celmlauži tika nosūtīti uz kursiem; pēcāk gan katrs individuāli, gan kā komanda nepārtraukti esam turpinājuši pašmācības procesā apgūt programmatūras piedāvātās funkcijas un iespējas.  Kā vadlīnijas darbā ar “Tekla” izmantojam gan iekšējo kvalitātes kontroles sistēmu, gan “Tekla” standartus. Regulāri un “bez žēlastības” izmantojam programmas nomas līgumā ietverto tehniskā atbalsta pakalpojumu iespēju, vēršoties pie SIA BIM Solution (lokālajiem “Tekla” pārstāvjiem) ar jebkurām neskaidrībām un problēmām.  Uz visiem jautājumiem vienmēr arī saņemam precīzas atbildes, kas ir būtisks faktors veiksmīgas sadarbības veidošanā ar BIM programmatūras izplatītāju. Jāpiebilst, ka arī Skandināvijas valstīs “Tekla” ir atzīta kā kvalitātes zīme. 

“Tekla” ir ārkārtīgi ērta tieši saliekamā dzelzsbetona un tērauda būvkonstrukciju projektēšanai. Faktiski, kā radīta šim mērķim, ar plašām datu bāzēm un dažādu būvkonstrukciju ražotāju detaļām un to parametriem jau iestrādātiem programmā. “Tekla” programmā ērti intergrējami Dlubal (RFEM) veiktie aprēķini saskaņā ar Eirokodeksu, uz kuru bāzes tiek veidots pats konstrukcijas modelis “Teklā”. 3D modelis “Teklā” ļauj automātiski iegūt rasējumus un griezumus jebkurā konstrukcijas  vietā, līdz ar to krietni vien samazinot iespēju, ka neatbilstības un konflikti projektā atklājas tikai būvlaukumā. Kā arī arhitektam ir iespēja pārliecināties, ka projekts atbilst iecerei un tajā nav radušās kļūdas. 

Uzņēmums “UPB”, kas ir viens no mūsu sadarbības partneriem, ar BIM sistēmām strādā jau 10 gadus un kalpo kā labs piemērs tam kā uzņēmumā attīstīt BIM. “Tekla” izmantošana mūsu birojā noteikti padara sadarbību ar UPB ērtāku un arī efektīvāku abām pusēm.

Projekta izstrāde BIM vidē, protams, paaugstina sākotnējās attīstības stadijas izmaksas, tajā pašā laikā, ļaujot krietni vien ietaupīt būvniecības procesā.

Vietējā tirgū bieži nākas sastapties ar pasūtītājiem, kuri nav gatavi maksāt vairāk par to, ka projekts tiek izstrādāts izmantojot BIM, jo viņi neapzinās ilgtermiņa ieguvumus.

Tajā pašā laikā strādājot Skandināvijas tirgū, kā arī kopā ar pieredzējušiem projektu attīstītājiem un investoriem, šīs paaugstinātās izmaksas tiek uztvertas teju kā pašsaprotamas un papildus argumentāciju neprasa. Viens no faktoriem veiksmīga BIM projekta izstrādē ir paša pasūtītāja zināšanas un izpratne par būvniecības procesu.”