BIM. Zināšanas. Prasmes jeb iemaņas. Kā apgūt BIM Latvijā?

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto BIM ceļa karti, BIM būs obligāts* sākot ar 2025. gadu, bet jau tagad BIM kompetence sniedz ievērojamas priekšrocības projektu iegūšanai. Būtiskāk tas ir lielos projektos, lai gan arī nelielos projektos pasūtītāji nereti prasa BIM. BIM prasa VNI, RB Rail, lielās pašvaldības un privātie attīstītāji. Turklāt BIM prasa arī būvnieki un ražotāji. Tātad BIM sāk kļūt par ikdienu. Taču zināšanas un iemaņas ne vienmēr ir vēlamajā līmenī, tādēļ apskatīsim BIM zināšanu un iemaņu apgūšanas iespējas Latvijā un ārzemēs.

BIM zināšanas un iemaņas var iegūt dažādos veidos: akadēmiskās apmācības (universitāšu / koledžu programmās), apmeklējot kursus, apmeklējot meistarklases, pašmācību ceļā un amata pārņemšanas ceļā, arī cieši strādājot ar nozares speciālistu. Katru no iespējām apskatīsim sīkāk, lai, izvērtējot satura atšķirības, pieeju un ieguvumus, iezīmētu galvenos iemeslus izvēlēties šādu vai citādu paņēmienu BIM zināšanu un prasmju iegūšanai un papildināšanai.

 

Akadēmiskās zināšanas

Kā zināms, Latvijā šobrīd nav mācību programmas, kura pasniegtu BIM “mākslu”. Latvijas vadošās universitātes cenšas integrēt BIM tehnoloģijas pašreizējo mācību programmu ietvarā. Šis, protams, ir labi, tomēr tas sniedz vien nelielu daļu no nepieciešamajām zināšanām. Ar šo pieeju ir pietiekami, lai nodrošinātu atbilstošu kompetences līmeni BIM tehniķim, tomēr BIM koordinatora un BIM vadītāja amatiem ar to būs par maz. Tāpat tas nepalīdz esošajiem speciālistiem, kuri studijas jau ir pabeiguši. Šobrīd notiek maģistra programmas izstrāde, un drīz jau būs iespēja doties studēt BIM zinības maģistra programmā.

Lietuvā ir pieejama BIM programma, taču visticamāk jūs lietuviešu valodu nepārvaldāt. Lielāka varbūtība, ka jūsu valodu arsenālā būs angļu valoda. Tad paveras plašākas iespējas. Universitātes kuras piedāvā apgūt BIM zināšanas ir ZIGURAT (sīkāk skatīt šeit: https://www.e-zigurat.com/en/our-masters/), Middlesex University (sīkāk šeit: https://www.mdx.ac.uk/courses/postgraduate/building-information-modelling-management) un, protams, arī otrpus okeānam (sīkāk par pieejamajām programmām šeit: https://bim-edu.us/en_home/index).

Rezumējot par akadēmiskajām programmām: Latvijā drīz būs, pasaulē jau ir un ir pieejamas attālināti, kas tagad jau kļūst par normu. Vienīgais šķērslis varētu būt valodas barjera un finanses – jā, šis prieks nav tas lētākais, it sevišķi, ja tiek izvēlēta universitāte / koledža otrpus okeānam. Jautājums, vai jums to vajag? Atbilde šajā jautājumā jāmeklē jūsu nākotnes plānos. Ir skaidrs, ka BIM akadēmiskās zināšanas noderīgas tiem speciālistiem, kuri saista savu karjeru tieši ar BIM vadību. Protams, diploms noderēs arī, kad būs nepieciešams pierādīt savas BIM zināšanas. Rūpīgi ir jāizvērtē studiju programma un ieguvumi no tās, jo tiek ieguldīti ne tikai finanšu, bet arī lieli laika resursu.

+/-
+ izglītību apliecinošs dokuments
+ padziļināta, visaptveroša un daudzpusīga izpratne par BIM procesiem un principiem, to teoriju
+ akreditēta un pārbaudīta programma
laikietilpīgi
ne vienmēr saskan ar reālo dzīvi
relatīvi dārgi.


Kursi / semināri

Ja akadēmiskais piegājiens paredz mācības vismaz gadu, reizēm arī vairāku gadu garumā, kuru laikā tiek apskatīta padziļināta teorija ar praktiskajiem darbiem un gadījumu analīzēm, tad kursi un semināri sniedz koncentrētas zināšanas par izvēlēto BIM tēmu.

Pašreiz Latvijā notiek vairāki semināri un tiek piedāvāti dažādi BIM kursi. Vienu no zināmākajiem BIM kursiem Latvijā piedāvā CMB mācību centrs (sīkāk skatīt šeit: https://ikc.cmb.lv/lv/apmacibu-saraksts/bim-tehnologgjas-1-limenis-ievads), kur apmācības ir sadalītas vairākos līmeņos. CMB mācību centra rīkotie kursi dod visaptverošas BIM zināšanas dažādos līmeņos: BIM ievads, terminoloģija, informācijas vadība, tāmēšana u.c. Kursus piedāvā arī dažādas nevalstiskās organizācijas, piemēram, LEEA (sīkāk skatīt šeit: https://www.bleea.lv/notikumu-kalendars/56-bim-buves-informativa-modelesana-apmacibas-teoretiska-dala), arī LAS, LBS, LSGUTIS un citas organizācijas rīko kursus un seminārus, apskatot BIM tēmas tieši savas specialitātes kontekstā.

Dažādus kursus rīko arī citas organizācijas, un šeit svarīgākais būtu rūpīgi iepazīties ar piedāvātajām programmām un izvērtēt to lietderību.

Bez kursiem ir pieejama virkne semināru, ko ik pa laikam organizē dažādām speciālistu grupām. Seminārus nodrošina gan valsts, gan nevalstiskās organizācijas. Valsts organizētie semināri, piemēram, VNI organizētais seminārs (sīkāk skatīt šeit: https://www.vni.lv/lat/jaunumi/aktualitates/?doc=1287) galvenokārt uzsvaru liek uz publiskajiem pasūtītājiem, palīdzot veiksmīgāk integrēt BIM iepirkumos. Nesen noritēja pilnas dienas seminārs “BIM konference” (sīkāk skatīt šeit: http://www.bimkonference.lv/), kur pulcēja virkni dažādus ārzemju speciālistus. Šāds seminārs notiek reizi gadā, parasti oktobrī. Periodiski notiek virkne citu semināru, piemēram, SIA “BIM Solutions” vismaz reizi mēnesī rīko seminārus par dažādām ar BIM saistītām tēmām (sīkāk skatīt šeit: https://bimsolutions.lv/pasakumi/), publicējot videoierakstus Youtube kanālā. Ja skatāmies ārpus Latvijas robežām, iespējams atrast virkni dažādu tiešsaistes semināru (webinar). Tuvākais no šādiem, ko iesakām apskatīt, ir “The buildingSMART International Virtual Summit”, kurš norisināsies 10 dienas, apskatot visdažādākās tēmas (sīkāk skatīt šeit: https://summit.buildingsmart.org/s/virtual-summit/home) un, visticamāk, būs pieejami šī pasākuma videoieraksti, kurus jau varēsiet apskatīt pašmācības ietvaros.

+/-
+ koncentrēta informācija par Jums interesējošo tēmu
+ neprasa lielus laika un finanšu resursus
+ iespēja saņemt EU atbalstu (kursiem)
informācija ne vienmēr ir pietiekoša, lai zināšanas pielietotu praksē
prasa paškritiku izvērtējot saturu (nav akreditētas programmas)
nestrukturēta informācija (kursi / semināru tēmas ne vienmēr ir savstarpēji saistītas)


Praktiskās zināšanas jeb Meistarklases

Mūsdienās aizvien lielāku popularitāti iegūst meistarklases, kuru laikā aroda meistars dalās ar savām praksē uzkrātajām zināšanām un prasmēm. Meistarklases ir ļoti praktiskas un tipiski tiek veidotas grupās līdz 9 – 10 cilvēkiem. Meistarklašu laikā nozares speciālisti (projektētājs, tāmētājs, būvnieks, pasūtītājs, būvuzraugs, cits būvniecības nozares speciālists) attīsta esošās zināšanas un prasmes, lai spētu veiksmīgi praksē pildīt ar BIM saistītos uzdevumus. Pasniedzējs ir šīs nozares lietpratējs, kurš ikdienā pielieto BIM zināšanas praksē, līdz ar to var dalīties ar savu līdzšinējo pieredzi ar piemēriem no reāliem būvprojektiem.

 

 

Meistarklašu būtība ir izvilkt esenci no teorijas, liekot uzsvaru uz prasmēm, kuras var pielietot uzreiz. Latvijā ir izstrādātas un pieejamas vairākas meistarklases, paredzētas dažāda veida būvniecības speciālistiem, piemēram, projektētājiem, tāmētājiem, būvniekiem, projektu vadītājiem un citiem speciālistiem (sīkāk skatīt https://www.bimmeistarklase.lv/). Meistarklašu laikā, piemēram, tāmētājs iegūst gan teorētisko bāzi un izpratni par kopējiem procesiem, gan praktiskas iemaņas, kā izmantot BIM modelī pieejamo informāciju apjomu noņemšanā un tāmēšanā.

+/-
+ tiek iegūtas koncentrētas zināšanas un praktiskas iemaņas
+ pasniedzēji ir praktiķi
+ iespēja saņemt EU atbalstu
prasa 1-3x pilnas dienas
jābūt izpratnei par attiecīgo sfēru (meistarklasē par tāmēšanu jāizprot tāmēšana u.c.)
intensīvi (mēdz būt grūti aptvert apjomīgo informācijas daudzumu)


Pašmācība

Pašmācības ceļš ir viennozīmīgi visgrūtākais. Ir jābūt ļoti disciplinētam. Ir jāatceras, ka pašreiz vadošie BIM speciālisti BIM zināšanas ir ieguvuši tieši pašmācību ceļā un, tās praksē pielietojot, guvuši pieredzi, ar ko tagad dalās gan akadēmisko zināšanu ietvaros kā lektori, gan kursos, gan semināros. Zināmā mērā pašmācība tā īsti nekad nebeidzas, jo BIM zināšanas ir dinamiskas un mainīgas.

Informācijas pašmācībām ir daudz. Iespējams, ka pat pārāk daudz un bieži ir sarežģīti atrast atbilstošāko informācijas avotu. Arī mācību metodes ir dažādas. Ir tradicionālā literatūra (raksti, publikācijas, grāmatas), video, audio grāmatas un interaktīvās apmācības, kas tipiski saistītas ar kādas konkrētas datorprogrammatūras apgūšanu, piemēram, https://campus.tekla.com/ piedāvā interaktīvo mācību kursu BIM programmatūras apgūšanai. Informācija ir pieejama gan latviešu, gan angļu valodā. Popularitāti iegūst specializētās mācību interneta platformas, piemēram, udemy (sīkāk skatīt šeit: https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=bim) kur var atrast visdažādākos kursus par BIM tēmu. Ņemot vērā to, ka semināri notiek attālināti, tie tipiski tiek ierakstīsi un publicēti YouTube (vai citās platformās). Tā piemēram, BIM Solutions mājaslapā ir izveidojis sadaļu ‘’BIM Akadēmija’, kurā apkopojis visus semināru – gan klātienes, gan attālināto – ierakstus pēdējo 5 gadu laikā (sīkāk skatīt šeit: https://bimsolutions.lv/bim-akademija/). Mācību kursu ir publicējuši arī LVS, paredzot iespēju apgūt trīs kursu programmas: BIM vadība, BIM modelēšana un BIM koordinēšana (sīkāk skatīt šeit: https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas). VNI un RB Rail AS, veicinot tirgus dalībnieku kompetenci, ir izstrādājušas BIM dokumentu un sagatavju kopas, kas palīdz pretendentiem veiksmīga BIM nodevuma realizācijā (VN dokumentāciju skatīt šeit: https://www.vni.lv/lat/projekti/bim_kompetences_centrs/ ; RB Rail AS šeit: https://www.railbaltica.org/rb-rail-as-bim-documentation/). Starptautiska organizācija BuildingSMART ir publicējusi visus savus video ierakstus par dažādām tēmām (sīkāk skatīt šeit: https://www.buildingsmart.org/news/webinars/).

Kā redzams, informācijas ir daudz un, izvēloties pašmācību ceļu, ir nepieciešams izstrādāt savu mācību programmu. Un vēl svarīgāk: turēties pie programmas un mērķtiecīgi veltīt laiku un enerģiju BIM zināšanu apgūšanai.

+/-
+ neprasa finansiālos līdzekļus
+ brīvi pieejami mācību resursi
+ iespēja regulēt savu zināšanu līmeni
nav apliecinoša dokumenta
prasa ļoti augstu disciplinētību
laikietilpīgi


Kā redzams, BIM zināšanu un prasmju apguvei ir dažādi piegājieni. Ir akadēmiskās zināšanas, virkne kursu un semināru, meistarklases un iespēja apgūt BIM pašmācību ceļā. Atsevišķi gan netika apskatīta iespēja BIM zināšanas apgūt, strādājot kopā ar BIM speciālistu roku-rokā, paralēli realizējot projektu – šādu iespēju piedāvā Baltic BIM Management (www.balticbim.eu) speciālisti.

Zināšanu un iemaņu apgūšana ir laikietilpīgs process, taču BIM zināšanas un iemaņas prasa jau šodien. Šī iemesla dēļ šobrīd aktīvi tiek strādāts pie pakalpojuma “BIM tehniskais atbalsts”, kurš ietver BIM atbalstu visos ar to saistītos aspektos (apmācības, iepirkuma prasību izstrāde, BIM stratēģijas un rokasgrāmatas izstrāde, BIM vadība un koordinēšana, kolīziju noteikšana, VDV administrēšana, 4D, 5D, utt.). Šī pakalpojuma mērķis ir atbalstīt nozares speciālistus BIM pārejas periodā, ļaujot vienmērīgi apgūt zināšanas, cieši strādājot ar vadošajiem BIM speciālistiem. Ar pakalpojumu “BIM tehniskais atbalsts” tiek nodrošināts BIM “drošības spilvens”, dodot iespēju jau šodien startēt BIM projektos.

Lai saprastu Jums piemērotāko piegājienu, aicinām sazināties ar mūsu speciālistiem, kuri jums palīdzēs piemeklēt jums atbilstošāko paņēmienu BIM zināšanu un iemaņu apgūšanā.