Būvniecības nozares digitalizācijas tendences

Jaunāko tehnoloģiju izmantošana, inovācijas un digitalizācija ir prioritāte daudzās nozarēs un tiek īstenota tai skaitā ar Eiropas Savienības atbalstu dažādos līmeņos. Eiropas Savienības īstenotais Eiropas zaļais kurss liek uzsvaru ne tikai uz cīņu ar klimata pārmaiņām tiešā veidā, bet arī uz inovācijām un nozaru digitalizāciju.
Arī būvniecības nozarē digitālo tehnoloģiju ienākšana jau ir ievērojami mainījusi ikdienu un daudzas lietas, bez kurām agrāk būvnieka ikdiena nebija iedomājama, ir neatgriezeniski palikušas pagātnē. Līdz ar procesu digitalizāciju būvniecības ikdienā ir ienācis jēdziens BIM – Būves Informatīvā modelēšana – kas būtībā ir būvniecības cikla īstenošanas process, sākot no idejas līdz pat būves uzturēšanai. Jau no 2025.gada publiskajos iepirkumos BIM būs obligāta prasība publiskajos iepirkumos Latvijā, kā to nosaka Ekonomikas ministrijas izstrādātā BIM ceļa karte.

BIM Latvijas būvniecības tirgū ir jau plaši izplatīts un tiek pielietos vairāk, nekā 40 publiskajos iepirkumos, kā arī jau vairāk kā 20 privātie nekustamo īpašumu attīstītāji savos iepirkumos norāda BIM procesa izmantošanu kā obligātu prasību. Arī bez atsevišķi norādītām pasūtītāju prasībām, daudzi būvniecības uzņēmumi izmanto BIM elementus un jaunākās tehnoloģijas savā ikdienas darbā, jo redz ieguvumus, ko sniedz digitālie risinājumi.

Balstoties uz mūsu personīgo pieredzi, ja salīdzinām situāciju Baltijas valstu starpā, ir redzams, ka Latvija BIM brieduma ziņā ir tikusi vistālāk, jo pie mums BIM procesu izmanto ne tikai projektēšanas, bet arī būvniecības stadijā. Arī BIM izmantošana ēku apsaimniekošanā kļūst aizvien aktuālāka, jo būvniecībā uzturēts un atjaunots BIM modelis (As-Built BIM), kopā ar projekta informāciju, kas nepieciešama apsaimniekošanas vajadzībām, dod iespēju sagatavot būves digitālo dvīni (uzbūvētās būves faktiskais 3D modelis, kur elementiem pievienota apsaimniekošanai nepieciešamā informācija un nepieciešamā dokumentācija), kas paver plašas iespējas apsaimniekošanas procesu efektīvākai realizācijai.

Lai iespējami plašāk izmantotu iespējas, ko sniedz digitalizācija un BIM pielietošana, svarīgi ir gan prast pareizi iegādāties BIM, gan arī veidot un uzturēt vienotu izpratni par BIM. Kā jebkurā iepirkumā, vai tas būtu privāts vai publisks, lai veiksmīgi iegādātos produktu vai pakalpojumu, ir jābūt kvalitatīvi izstrādātām prasībām. Latvijā izplatītākais BIM prasības ietvars ir Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) izstrādātajām prasībām būvēm un Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS izstrādātās BIM prasības infrastruktūrai. Individuālas BIM prasības nereti izstrādā attīstītāji, pielāgojot tās savām vajadzībām un BIM pielietojumiem, tomēr lielākā daļa nozares uzņēmumu atzīst, ka lietderīgāk ir izmantot vienotu prasību ietvaru. Tas sniedz gan lielāku izpratni, gan arī atvieglo darbu pie projekta un ļauj pakalpojumu iegādāties par tirgū zināmām un adekvātām izmaksām.

Lai turpinātu veidot vienotu izpratni par BIM attīstību Latvijas būvniecības tirgū, kā arī par pasūtītāju prasībām un to realizāciju tā, lai maksimāli izmantotu BIM priekšrocības, šī gada 25.novembrī Rīgā norisināsies BIM Forums 2022. Pasākuma mērķis ir pieredzes apmaiņa starp BIM prasību izstrādātājiem (pasūtītājiem) un izpildītājiem. BIM forumā paredzēts dalīties ar pieredzi un atklāti diskutēt par BIM sniegtajām iespējām un izaicinājumiem, ar ko saskaras pasūtītāji izstrādājot un izpildītāji realizējot BIM prasības. Šādi ir paredzēts gan identificēt lietas, ko nepieciešams uzlabot, gan arī sniegt lielāku izpratni par BIM prasību realizēšanu būvniecības cikla laikā. BIM Forumu 2022 organizē SIA “BIM Solutions” un tajā piedalās uzņēmumu pārstāvji no Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un Latvijas standarts.