Cik vērts ir inženieris? #2021

Nav noslēpums, ka viena no pieprasītākajām profesijām gan Latvijā, gan pasaulē ir būvinženieris. Savā amata kategorijā inženieris ir viena no pelnošākajām profesijām, kas nozīmē to, ka katra speciālistu pavadītā stunda ir vērtīga un nepieciešams to izmantot racionāli.

Saskaņā ar CV Online informāciju “Latvijas algu un atlīdzību pētījums”, būvinženiera vidējais atalgojums uz rokas sastāda ap 1100 EUR. Tātad uzņēmumam algās darbinieks izmaksās aptuveni 2000 EUR mēnesī. Pieņemot, ka mēnesī ir 160 darba stundas, viena darbinieka stunda algā izmaksā 12,50 EUR. Bez darbinieku algām, kas sastāda lielāko daļu no mainīgajām izmaksām, ir virkne citu izmaksu, kas arī ietekmē vienas darba stundas vērtību, piemēram, biroja nomas izmaksas, kanceleja (tajā skaitā papīrs, tinte, kafija utt.), tehniskais nodrošinājums, internets, telefons, transporta izdevumi, administratīvie izdevumi, reklāmas izdevumi, automašīnas noma, nodokļu u.c. izmaksas.

Protams, izdevumu daļa ir mainīga un atkarīga no katra uzņēmuma iekšējās darba organizācijas un darba specifikas. Tā kā katrs uzņēmums aprēķinu var veikt ļoti precīzi, šeit apskatīsim vidējo un pieņemsim, ka viena speciālista darba stundas pašizmaksa var būt ap 25-30 EUR. Apzinoties šīs izmaksas, padomāsim par būvinženiera darba ražīgumu, lai panāktu maksimāli racionālu inženiera darba stundu izmantošanu.

Labs būvinženieris ir katra būvniecības uzņēmuma vērtība un, aprīkojot inženieri ar pareizajiem darba rīkiem, mēs spējam ne tikai audzēt darba efektivitāti, bet arī padarīt darba procesu saistošāku, interesantāku un patīkamāku.

Nav noslēpums, ka viens no Latvijā un pasaulē iecienītākajiem būvkonstrukciju modelēšanas rīkiem inženieru vidū ir Tekla Structures. Šis rīks inženieriem dod iespēju ievērojami audzēt ražību un darba kvalitāti, dodot iespēju strādāt inženierim patīkamākā vidē. Tekla Structures sniedz iespēju speciālistiem audzēt darba ražīgumu līdz 30% un vairāk. Piemēram, ja iepriekš projekta dokumentācijas sagatavošana aizņēma 1000 darba stundas, tad, pilnvērtīgi izmantojot Tekla Structures, tas aizņemtu aptuveni 650 līdz 750 darba stundām. Naudas izteiksmē tas nozīmētu ietaupīt 300 inženiera darba stundas, jeb aptuveni 8500 EUR.

Protams, visi profesionālie rīki maksā naudu. Arī Tekla Structures ir maksas rīks, tomēr programma ir pieejama dažādās konfigurācijās ar dažādu funkcionalitāti, lai būtu iespējams iegādāties nepieciešamo un nepārmaksāt par funkcijām, kas netiek izmantotas. Gada nomas cena vienai licencei svārstās no 680 EUR (informācijas noņemšana un dokumentācijas sagatavošana) līdz 6200 EUR (pilnas funkcionalitātes versija). Kā redzams, cenu amplitūda ir liela un katram uzņēmumam ir iespējams piemeklēt katram darbiniekam piemērotāko variantu, komplektējot licences tā, lai iegūtu gan cenas, gan funkcionalitātes ziņā izdevīgāko. Latvijā biežāk lietotie licenču veidi Tekla Graphite un Tekla Diamond. Sīkāk par to, kas iekļauts katrā no konfigurācijām, skatīt šeit: https://www.tekla.com/products/tekla-structures/offering

Domājot par tehniskā projekta vajadzībām un nepieciešamajiem rasējumiem un dokumentiem, Tekla Graphite ir piemērotākā konfigurācija, kura ļauj inženieriem veidot modeli, ģenerēt nepieciešamos rasējumus un materiālu specifikācijas. Šīs konfigurācijas ierobežojumi ir spēja numurēt elementus, ģenerēt elementu rasējumus un veidot elementu specifikāciju. Šādām vajadzībām tiek izmantota Diamond konfigurācija, kas ir pilnā programmas versija, dodot iespēju detalizēto modeli nodot ražošanas vajadzībām.

Atgriežoties pie izmaksām, izdevīgākā izvēle visbiežāk ir nomāt programmu uz pilnu gadu. Pieņemot to, ka gadā viens inženieris nostrādā vidēji 1920h (12*160), iespējams veikt aplēses, cik vienā stundā izmaksā Tekla Structures izmantošana. Piemēram, Tekla Graphite izmaksā tikai 1,35 EUR/stundā un Tekla Diamond izmaksas sastāda 2,45 EUR/stundā. Skatoties uz kopējām būvinženiera darba stundas izmaksām, Tekla Graphite izmantošana veido nepilnus 5% no izmaksām, savukārt iespējamais produktivitātes ieguvums ir līdz pat 30% un vairāk. Šāds ieguvums inženiera darba stundas izmaksu samazina par aptuveni 7,50 EUR un gada griezumā tas sastāda ap 14400 EUR. Lielākoties inženieru birojos strādā vairāki speciālisti, tātad šis ietaupījums uzņēmumam ir vēl lielāks un iegūto ietaupījumu var izmantot inženieru algu celšanai, darba vides iekārtošanai un citiem mērķiem.

Papildus acīmredzamiem naudas ietaupījumiem, Tekla Structures dod iespēju strādāt Open BIM vidē, kas sniedz iespēju būt konkurētspējīgākiem gan Latvijā gan pasaulē. Piemēram, Skandināvijas tirgū Tekla Structures tiek uztverta kā kvalitātes zīme.

  • Ir skaidrs, ka jebkuras izmaiņas prasa laiku un ieviešanas procesā produktivitāte cerētos augļus nenesīs uzreiz. Paies laiks, līdz speciālists pilnībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai pilnvērtīgi izmantotu programmas sniegtās iespējas. Tomēr Tekla Structures apguves laiks ir pietiekami īss un piedāvātās apmācību iespējas ir plašas – gan inženieriem ar priekšzināšanām, gan arī pamata apmācību kursi. Uzsākot aktīvi strādāt ar Tekla Structures un izejot pamata apmācību kursu, speciālists bez priekšzināšanām Tekla Structures var apgūt 3 mēnešu laikā un aptuveni gada laikā jau spēj strādāt ar maksimālu jaudu.
    Tekla Structures apgūšanai ir trīs scenāriji:
  • Pirmais ir apgūt programmu pašmācības ceļā, un tam īpaši izveidota platforma Tekla Campus, kur reģistrējoties var lejupielādēt Tekla Structures mācību versiju un saņemt piekļuvi mācību materiāliem – https://campus.tekla.com/.
  • Otrs scenārijs ir pieteikties uz atvērtā tipa Tekla apmācībām, kuras tiek organizētas reizi ceturksnī (pēc pieprasījuma mēdz būt biežāk) un norisinās 3 dienas. Šāda 21 stundas apmācību kursa cena ir 560 EUR bez PVN. Apmācību laikā Tekla konsultants ar daudzu gadu pieredzi palīdz apgūt Tekla Structures pamatus – modelēšanas pamatprincipus, rasējumu veidošanu, darbu ar komponentēm, kā arī citas ikdienas darbam nepieciešamās prasmes, sniedzot iespēju pēc kursa beigām uzsākt patstāvīgu darbu ar reāliem projektiem. Sīkāk par programmu skatīt šeit: https://bimsolutions.lv/notikumi/tekla-structures-basic-apmacibas/
  • Trešais scenārijs ir individuālas apmācības, kur Tekla speciālists dodas pie uzņēmuma ar apmācību kursu, kas pieskaņots konkrētā uzņēmuma darba specifikai. Šāda pakalpojuma kopējā cena atkarīga no dalībnieku skaita un kursa specifikas un svārstās no 2500 līdz 5500 EUR.

Galvenā priekšrocība tam, ka apmācībām tiek piesaistīts Tekla Speciālists, tā vietā lai mācītos pašmācības ceļā, ir apmācībām pavadītais laiks, kā arī iespēja saņemt konkrētu, specifisku un korektu informāciju. Pašmācības ceļā apgūstot programmu, tiek pavadīts ievērojami ilgāks laiks un rezultātā tas bieži izmaksā dārgāk, kā samaksājot par iepriekš sagatavotu apmācību kursu.

Kvalifikācijas celšanai, tai skaitā tālākai Tekla Structures apgūšanai jau augstākajā līmenī, ir pieejamas specializētas apmācību programmas BIM Meistarklase. Visas meistarklašu programmas veidotas ar mērķi padziļināti un praktiski apgūt dažādas prasmes, kas nepieciešamas mūsdienīgai un kvalitatīvai būvniecībai – tāmēšana, skatīkļu lietošana, parametriskā projektēšana, modelēšana, aprēķini, BIM projektu pasūtīšana un projektu vadība. Vairāk par BIM meistarklasēm uzzināt varat šeit – https://www.bimmeistarklase.lv/meistarklases

Ar ko sākt?
Pirmais solis ir apzināties esošo situāciju, pieejamos resursus, kā arī vajadzības un pieņemt lēmumu – turpināt darbu ierastajā vidē, vai pāriet uz jaunu, efektīvāku rīku izmantošanu. Otrais solis ir ieplānot laiku Tekla Structures apmācībām, vienoties ar speciālistiem, kuri sāks apgūt šo rīku un apzināt tos darbiniekus, kuri ir ar mieru būt uzņēmuma līderi Tekla Structures lietošanā. Trešais solis ir sazināties ar BIM Solutions – Tekla Structures oficiālo pārstāvi Latvijā (Inga: 25752190; i.vitols@bimsolutions.lv), lai vienotos par piemērotāko apmācību programmu, plānoto licenču skaitu un piemērotāko programmas konfigurāciju. Ceturtais solis ir kļūt par Tekla Structures lietotāju un turpināt attīstīt uzņēmuma efektivitāti un konkurētspēju – pēc nepieciešamības pielāgojot arī citus rīkus, apmeklējot meistarklases, seminārus, kā arī daloties savā pieredzē ar citiem tirgus dalībniekiem.

Pārmaiņas vienmēr nāk ar saviem izaicinājumiem, tomēr tās ir nepieciešamas. Pārdomāta un mērķtiecīga pieeja sniegs iespēju atvērt jaunus horizontus gan uzņēmuma attīstībā, gan arī jūsu karjerā. Tekla Structures programma ir tikai viens no rīkiem darba ražības celšanai. Komplektējot programmas kvalitatīvam būvinženiera darbam ar Tekla Structures, aprēķinu programmām, piemēram, Dlubal RFEM, IDEA StatiCa un GEO5, vienotās datu vides rīku Trimble Connect, un citiem, mūsdienīgiem un kvalitatīviem rīkiem, kas strādā Open BIM vidē, iespējams ievērojami celt produktivitāti un paaugstināt projektu kvalitāti.

Video: