Engineer-3-e1484656218405

Cik vērts ir inženieris?

Nav noslēpums ka viena no pieprasītākajām profesijām gan Latvijā gan pasaulē ir būvinženieris. Inženieris ir viena no vispelnošākajām profesijām, kas nozīmē to, ka šādu speciālistu katra pavadītā stunda ir svarīga un svarīgi ir viņu izmantot racionāli.

Saskaņā ar CV Online informāciju “Latvijas algu un atlīdzību pētījums 2016”, būvinženiera vidējais atalgojums uz rokas sastāda 1100 EUR. Attiecīgi uzņēmumam darbinieka alga izmaksās ~2000 EUR/mēnesī. Pieņemot, ka mēnesī, attiecīgi, ir 160 darba stundas, viena stunda darbinieka algā izmaksā 12,5 EUR. Bez darbinieku algām, kas sastāda lielāko daļu no “mainīgajām” izmaksām, ir virkne citu izmaksu, kuras tiek reducētas uz vienu darbinieka stundu, kā piemēram un ne tikai, biroja nomas izmaksas, kanceleja (tajā skaitā papīrs, tinte, kafija utt.), tehniskais nodrošinājums, internets, telefons, transporta izdevumi, administratīvie izdevumi (grāmatvedība, lietvedība), reklāmas izdevumi, automašīnas noma, nodokļu u.c. izmaksas. Savelkot šo kopā, vidēji viena speciālista stundas pašizmaksa sastāda ap 25-30 EUR. Apzinoties šīs izmaksas būtu saprātīgi domāt par darba efektivizēšanu, lai panāktu maksimāli racionālu inženiera izmantošanu. Inženieri ir Mūsu vērtība un aprīkojot inženieri ar pareizajiem darba rīkiem Mēs spējam ne tikai audzēt darba efektivitāti, bet arī padarīt inženierim darba procesu saistošāku, interesantāku un patīkamāku.

Nav noslēpums, ka viens no pasaulē iecienītākajiem būvkonstrukciju modelēšanas rīkiem inženieru vidū ir Tekla Structures. Attiecīgais rīks inženieriem dod iespēju ievērojami audzēt ražību un kvalitāti, dodot iespēju strādāt patīkamākā vidē. Tekla Structures speciālistam dod iespēju audzēt efektivitāti līdz 30% (atsevišķos gadījumos pat vairāk), respektīvi, ja iepriekš projekta dokumentācijas sagatavošana aizņēma 1000 inženier/stundas, tad izmantojot Tekla Structures– tas aizņemtu 700 inženier/stundas. Naudas izteiksmē tas nozīmētu ietaupījumu ~8 500 EUR. Protams katram ir jāsaprot to, ka ieviešanas procesā produktivitāte būs ar mīnus zīmi un paies laiks, līdz speciālists sasniegs pilnu potenciālu, bet Tekla Structures apguves laiks ir pietiekami īss un  inženieri, sākot aktīvi strādāt ar Tekla Structures un saņemot pamata apmācības,  apgūst to 3 mēnešu laikā līdz vidējam lietotāja līmenim un aptuveni gada laikā spēj strādāt ar maksimālu jaudu.

Cik maksā Tekla Structures?
Protams Tekla Structures netiek dota par velti un, atkarībā no izmantojamajām konfigurācijām, produkta iegādes cena svārstās no 1800 EUR līdz 22000 EUR. Lai arī 22000 EUR šķiet “kosmoss”, jāpiebilst, ka šāda konfigurācija tiek izmantota reti. Populārākās licences Latvijā ir Precast Concrete Detailing, Steel Detailing un Construction Modeling. Sīkāk par to, kas iekļauts katrā no konfigurācijām, skatīt šeit: https://teklastructures.support.tekla.com/200/en/ts_configurations.

Domājot par Tehniskā projekta vajadzībām un nepieciešamajiem rasējumiem un dokumentiem, Construction Modeling ir piemērotākā konfigurācija, kura ļauj inženieriem veidot modeli, ģenerēt nepieciešamos rasējumus un materiālu specifikācijas. Šīs konfigurācijas ierobežojumi ir spēja numurēt elementus un ģenerēt elementu rasējumus. Attiecīgi šādām vajadzībām tiek izmantotas Precast Concrate Detailing un/vai Steel Detailing licenču konfigurācijas, dodot iespēju detalizēto modeli sagatavot ražošanas vajadzībām. Ja projekti ir salīdzinoši nelieli, Primary konfigurācija Jums būs piemērotākā jo savā būtībā tā ir Full licence, ar ierobežojumu detaļu un stiegrojumu skaitā un pēc Tekla speciālista teiktā: modelējot pārdomāti ir iespējams realizēt diezgan lielus projektus (pirms iegādes vienmēr iesakām konsultēties ar Telka pārstāvi, lai piemērotu ekonomiski pamatotāko risinājumu Jūsu vajadzībām).

Atgriežoties pie izmaksām, ļoti bieži tiek izvēlēta iespēja nomāt programmu un visbiežāk nomāts tiek uz 12 mēnešiem jeb 1 gadu. Pieņemot to, ka gadā viens inženieris nostrādā vidēji 1760h (11*160), iespējams veikt aplēses, cik vienā stundā izmaksā Tekla Structures izmantošana (pieņemot, ka programma tiek nomāta 12x mēnešiem). Attiecīgi  Construction Modeling izmaksā tikai 1,38 EUR/h; Precast Concrate Detailing, Steel Detailing izmaksātu 3,55 EUR/h, utt.. Skatoties uz kopējām inženier/stundas izmaksām, piemēram,  Construction Modeling izmantošana sastāda nepilnus 5% no izmaksām un, ņemot vērā potenciālo produktivitātes ieguvumu, tiek iegūti 25%, kas stundas izmaksu optimizē par 7,5 EUR un gada griezumā tas sastāda ~14 000 EUR. Pieņemot ka normālā inženieru birojā strādā vairāki speciālisti, šis ietaupījums ir vēl lielāks.

Inženieri ir Mūsu vērtība un aprīkojot inženieri ar pareizajiem darba rīkiem Mēs spējam ne tikai audzēt darba efektivitāti, bet arī padarīt inženierim darba procesu saistošāku, interesantāku un patīkamāku.

Kas vēl?

Bez acīmredzamiem naudas ietaupījumiem, Tekla Structures dod iespēju strādāt Open BIM vidē, kas dod iespēju būt konkurētspējīgākiem gan Latvijā, gan Pasaulē, jo piemēram Skandināvijā  Tekla Structures tiek uztverta kā kvalitātes zīme. Jāpiebilst arī tas, ka arī Latvijā patreiz ir trūkums pēc speciālistiem, kuri spētu izstrādāt Tekla modeļus un rasējumus ražošanas vajadzībām (gan Tērauda konstrukciju ražošanai gan Metāla konstrukciju ražošanai) un bieži šādiem mērķiem tiek piesaistīti speciālisti no Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Protams, lai inženieri varētu uzsākt sadarbību ar šādām kompānijām, viņiem ir jābūt attiecīgām zināšanām un spējām izmantot Tekla Structures labā līmenī- ir jāiegulda laiks, enerģija un nauda, lai Tekla Structures apgūtu un ieviestu ikdienas darbplūsmā.

Kā apgūt?

Tekla Structures apgūšanai ir trīs scenāriji. Pirmais scenārijs ir apgūt programmu pašmācības ceļā, un tam lieliski ir piemērota Tekla izveidotā platforma Tekla Campus, kur reģistrējoties Jūs saņemsiet Tekla Structures mācību versiju kā arī saņemsiet piekļuvi mācību materiāliem. Links šeit: https://campus.tekla.com/. Otrs scenārijs ir pieteikties uz Atvērtā tipa Tekla apmācībām, kuras tiek organizētas reizi ceturksnī (pēc pieprasījuma mēdz būt biežāk) un norisinās 6x dienas pa 4h. Šādas apmācības izmaksā 380 EUR (bez PVN) un apmācību laikā Tekla konsultants ar daudzu gadu pieredzi sniedz apmācības Tekla Structures izmantošanā (modelēšanas principus, rasējumu veidošanu, darbu ar komponentēm utt. Sīkāk par programmu skatīt šeit: https://bimsolutions.lv/notikumi/junija-tiks-uzsaktas-apmacibas-par-tekla-structures/), dodot iespēju pēc apmācībām inženieriem patstāvīgi sākt strādāt pie reāliem projektiem. Kā trešais scenārijs ir individuāla tipa apmācības, kur Tekla speciālists dodas pie Klienta un sniedz individuālas apmācības, kuras tiek pieskaņotas uzņēmuma specifikai. Attiecīgi šāds pakalpojums maksā 80 EUR/h un pieredze rāda ka kopējais apmācību ilgums ir vidēji no 8-24h. Galvenā motivācija tam, ka apmācībām tiek piesaistīts Tekla Speciālists (tā vietā lai apgūtu programmu pašmācības ceļā) ir apmācībām veltītais laiks, jo apgūstot pašmācības ceļā tiek patērēts ievērojami ilgāks laiks un bieži izmaksā dārgāk nekā samaksājot par apmācībām speciālista vadībā.

Ar ko sākt?

Pirmais solis ir apzināties patreizējo situāciju, esošos resursus un izdarīt lēmumu- strādāt tradicionālā vidē, vai pāriet BIM (Tekla Structures) vidē. Otrais solis ir ieplānot laiku Tekla Structures apmācībām, vienojoties ar speciālistiem, kuri sāks apgūt šo rīku un apzināt tos, kuri būs uzņēmuma līderi Tekla Structures lietošanā. Trešais solis ir sazināties ar BIM Solutions– Tekla Structures oficiālo pārstāvi Latvijā (Ēriks: 26069181; e.vitols@bimsolutions.lv), lai vienotos par piemērotāko apmācību programmu (arī tad, ja tiek plānots apgūt pašmācību ceļā) un piemeklētu piemērotāko Tekla Structures konfigurāciju. Ceturtais solis ir kļūt par Tekla Structures lietotāju un turpināt attīstīt efektivitāti un konkurētspēju gan Latvijas gan ārzemju tirgos. Jāpiebilst ka ir jārēķinās ka sākums nav viegls, taču pārmaiņas ir nepieciešamas un mērķtiecīga pieeja Jums dos iespēju atvērt jaunus horizontus Jūsu karjerā.

Perfektā darba plūsma.

Apzinoties to, ka bez rasēšanas un detalizēšanas ļoti svarīgs etaps inženiera darbā ir konstrukciju aprēķini, kā viens no lietotājiem draudzīgākais un ar Tekla Structures savietojamākais aprēķinu rīks ir Dlubal (RFEM), kurš dod iespēju veikt aprēķinus ne tikai nosakot piepūles ēkas 3D modelim, bet arī veikt pārbaudes saskaņā ar Eirokodeksu. Attiecīgi mezglu aprēķiniem ir radīts unikāls rīks IDEArs, kurš apvieno galīgo elementu aprēķinus ar analītisko aprēķinu dodot iespēju veikt mezglu aprēķinus precīzus un pamatotus. Protams pēc aprēķinu veikšanas ir iespējas veidot rezultātu atskaites, kuras attiecīgi iesniegt klienta un kontrolējošām iestādēm.