Efektīva būvniecības projekta plānošana: 4D

Pieaugošā prasība efektīvi un optimāli īstenot būvniecības projektus, liek domāt, kā izmainīt tradicionālas un bieži vien neefektīvas projekta organizēšanas metodes. Jārunā ne tikai par projekta sagatavošanu 3D vidē, bet arī integrētu BIM projektēšanas un būvniecības procesu. 4D un 5D BIM var palīdzēt daudzpusīgi optimizēt darbus, samazināt riskus, pārvaldīt izmaksas un optimizēt būvniecības izpildes termiņus.

4D BIM

4D BIM ir optimāla 3D modeļa elementu sasaiste ar laiku. Digitālajā – informācijas modelī tiek ieviesta papildu dimensija – laiks. Līdzīgi kā 3D BIM, laika parametru pievienošana modelim sniedz gan daudz taustāmu, gan arī nemateriālu ieguvumu.

Plānošana

Piešķirot būves parametriem laika elementus, jau agrīnajā projekta realizācijas posmā tiek izveidota vizuāla un visaptveroša projekta izpildes simulācija. Tādējādi tiek radīts būvniecības pārvaldes process, kurā projekta komanda vienmēr ir vismaz vienu soli priekšā, izvairoties no plānošanas kļūdām un jau iepriekš sagatavojoties iespējamiem riskiem.

Simulācija

Uzdevumu izveides un plānošanas rīki (piemēram, „Tekla Structures“ un Bexel Manager programmatūra) ļauj analizēt projekta grafiku, ņemot vērā ne tikai informāciju par konstrukcijas elementiem, bet arī uzņēmuma praksi. Tādējādi iespējams radīt atšķirīgus scenārijus, variējot dažādus informācijas parametrus, kas ietekmē projekta kopējo ilgumu. Viens no galvenajiem parametriem, kas parasti visbūtiskāk ietekmē projekta realizācijas ilgumu, ir būvniecības darbu izstrāde. Konkrētās uzņēmuma izstrādes vidējo un citu parametru variāciju analīze dod iespēju izvēlēties vispieņemamāko un optimālu projekta izpildes scenāriju.

Projekta korekcijas

Strādājot vienotā vidē, ieguvums vislabāk pamanāms, kad projektā rodas izmaiņas. Mainoties elementu parametriem, nav nepieciešams manuāli atjaunināt jau esošo izpildes grafiku – “Tekla Struktures” programmatūrā izveidotais grafiks tiek atjaunināts automātiski, ņemot vērā izmainīto elementu raksturlielumus.

Kontrole

Neatkarīgi no projekta apjoma un veida, var būt ļoti sarežģīti izsekot visiem būvlaukumā notiekošajiem procesiem. Liela mēroga būvēs tas praktiski nav iespējams, un projekta vadītājam pieejamā informācija bieži ir novecojusi. „Trimble Connect” statusa pārvaldes rīks ļauj uzturēt tiešu saikni ar būvlaukumu un tur notiekošajiem procesiem. Tas dod iespēju visiem būvniecības vadības dalībniekiem attālināti uzraudzīt būvniecības procesu realizāciju – nodrošina vieglu būvniecības procesa kontroli.

4D BIM vizualizācija

Elementu piegādes un montāžas termiņi ir ļoti nozīmīgi visai projekta izpildei. Tas palīdz izvairīties no riskiem un pārpratumiem, kas rodas tradicionālajā būvniecības darbu plānošanā.
Turklāt 3D modeļa elementu sasaiste ar grafiku vizuāli un saprotami parāda:

  • Būvniecības procesa raksturu. Periodisks darbības izmaksu novērtējums garantē efektīvu būvniecības procesa organizēšanu.
  • Projekta realizēšanas posmu jebkurā laikā. Būves elementu montāžas stāvoklis un ietekme uz projekta izpildes termiņu ir kritiski svarīga informācija jebkurā projekta realizācijas posmā.
  • Paškontroles stadiju, t.i., pirms montāžas darbu veikšanas ir iespējams vizualizēt elementus, kuri jau ir projektēti/izgatavoti/piegādāti.

Analīze

Īpaši svarīgs, lai gan bieži piemirsts, ir projekta nobeiguma posms – projekta analīze. Gluži labi saprotams, ka, izmantojot jau pārbaudītus parametrus, nākamo projektu plānošana kļūst ne tikai precīzāka, bet arī vienkāršāka. Tāpēc ļoti noderīgi ir veikt jau pabeigtā projekta analīzi tā dažādos šķērsgriezumos un posmos. Šāda datu bāze ļauj kvalitatīvi un reāli plānot nākamos projektus..

4D – projekta vienmērīgas norises garants

3D digitālā – informācijas modeļa izmantošanas potenciāls projekta pārvaldībā vēl nav pilnībā pielietots. Veicamo darbu un projekta realizācijas budžeta organizēšana vienā vidē ne tikai samazina lieku līdzekļu pārtēriņu, bet arī nodrošina vienmērīgu un informatīvu projekta pārvaldīšanu.