Kā BIM tehnoloģijas var uzlabot metāla konstrukciju ražošanas biznesu?

Kā BIM tehnoloģijas var uzlabot metāla konstrukciju ražošanas biznesu?

Būvniecības tirgū tiek prognozēts lēciens un metāla konstrukciju ražošanas uzņēmumiem būs jāspēj apkalpot pieaugušo pieprasījumu. Ražošanas uzņēmumiem ir svarīgi paaugstināt darbības efektivitāti un viens no ilgt spējīgākajiem paņēmieniem, lai panāktu augstāku darba efektivitāti, ir izmantot jauno tehnoloģiju iespējas.

Kur zaudējam naudu? Vai spējam būt vēl efektīvāki?

Piedāvājuma sagatavošanas posms.

Sāksim no paša sākuma, kad metāla konstrukciju ražotājs piedalās konkursā. Parasti uzņēmumi mēģina aprēķināt metāla svaru, un tam bieži tiek izmantoti aprēķini saskaņā ar projekta rasējumiem. Nav noslēpums – te ir liela iespējamība kļūdīties. Ja aprēķināsi par daudz – konkursā nevinnēsi, ja par maz – piedzīvosi zaudējumus. Otra problēma ir tā, ka aprēķināt vajag ātri un precīzi, tāpēc bieži rodas jautājums, vai uzticamies tiem, kuri veikuši aprēķinus.
Projektēšanas alternatīvas ir konkurences priekšrocību instruments. Ir uzņēmumi, kuri piedāvā metāla konstrukciju optimizācijas pakalpojumus un veic konstrukciju pārrēķināšanu, tādējādi meklēdami izdevīgumu ne tikai sev, bet arī pasūtītājam. Ja pasūtītājs tiek iesaistīts visā šajā procesā, viņš vairāk uzticas tādam pakalpojumu sniedzējam, jo redz tā aprēķinu pamatotību un izprot alternatīvas. Kā labs piemērs minams Somijas līgumslēdzēja kompānija FIRA, kura tādā veidā spēj uzvarēt arvien vairāk konkursos. Uzvarēt palīdz arī tas, ka kompānija konstrukciju optimizācijas pakalpojumu piedāvā bez maksas.

Konstrukciju optimizācija.
Citi uzņēmumi tādu pašu konstrukciju optimizācijas uzdevumu saņem tikai pēc līguma parakstīšanas. Visbiežāk rodas konflikts starp projekta autoru un ražotāju: katra puse vēlas aizstāvēt savu lēmumu vai arī projektētāji ne vienmēr grib taupīt būvniecības izmaksas uz sava papildu darba laika rēķina. Darbs ritētu daudz gludāk, ja būtu labāka sadarbība, tāpēc dažiem ražošanas uzņēmumiem ir vai nu savi konstrukciju projektētāji, vai savi uzticami partneri.
Metālapstrādes kompānijas „Seech Industries“ īpašnieks Dougs Malms no Jūtas štata (ASV) vēl 2008.gadā nolēma iet 3D detalizācija virzienā (lasiet visu rakstu: „ASV metāla detaļu ražotāju pieredze. Vairāk pasūtījumu ar Tekla Structures“ ), jo zināja, ka nākotne pieder jaunām tehnoloģijām. Uzņēmuma rādītāji nebija pārāk augsti, tāpēc tika nolemts investēt inovācijās ar mērķi saglabāt tirgus daļu un peļņu.


„Nespēdami strādāt inovatīvi, sākām zaudēt pasūtītājus, tāpēc nolēmām, ka drīzāk mācīsimies modelēt, nekā riskēsim zaudēt pasūtītājus un peļņu,“ – domā D.Malms ,„Seech Industries“ īpašnieks.

Sagatavošanās darbi ražošanai.automatizuota-metalo-konstrukciju-gamyba-naudojant-tekla-bim-modelius-intelligent-bim-solutions-300x182
Šajā posmā ražotājam jāiegūst precīzi ražošanas detaļu un montāžas rasējumi, lai konstrukcijas varētu precīzāk izgatavot un samontēt. Bieži sastopama problēma ir precizitāte un kļūdas rasējumos, kā rezultātā rodas arī neprecīzi vai kļūdaini izstrādājumi. Tiešo materiālu izmaksas – tā ir tikai neliela iespējamo zaudējumu daļa. Sliktākais, ka neatbilstoši izstrādājumi aptur būvniecību, montāžas darbus, un rodas papildu izmaksas loģistikā un projektēšanas darbos. Kļūdas cena ir augsta un var „apēst“ visu peļņu un kas svarīgāk- sabojāt ražotāja reputāciju.

Ražošana.
Ražošanas laikā pastāv ‘cilvēciska kļūdīšanās’ risks, piemēram, ievadot izstrādājumu datus metāla izstrādes iekārtās. Veicot rutīnas darbu, pastāv augsta iespēja kļūdīties veidojot situāciju, kad tiek saražots neatbilstošs izstrādājums, ko var pamanīt vai nu izstrādājuma montāžas laikā ražotnē, vai sliktākajā gadījumā- būvlaukumā. Šādu risku novēršanai datu ievadīšanas operāciju nepieciešams automatizēt.

automatizuotas-metalo-vamzdziu-pjaustymas-naudojant-tekla-bim-modelius-intelligent-bim-solutions

Piegāde.
Nav noslēpums ka pasūtītājs rēķinās ar to, ka konstrukcijas tiks piegādātas saskaņā ar līgumā noteiktiem termiņiem. Ražošanā, tiecoties pēc efektivitātes, izstrādājumus ražo ne tikai vienam projektam, bet plānot ražošanas procesus vairākiem projektiem vienlaicīgi, tādējādi optimizējot materiālu atgriezumus, samazinot dīkstāvi iekārtām, nodrošināt vienmērīgu darbu plūsmu utt. un viens laikā neizgatavots un nepiegādāts izstrādājums var ietekmēt visu projektu ražošanas un montāžas plūsmu, kā rezultātā projekts konstrukcijas netiek piegādātas laikā un bieži pasūtītājs piesaka soda sankcijas. Problēmu pamatā ir divi galvenie faktori: ražošanas kļūda (nav izgatavots īstais vai izgatavots nepareizs element) vai piegādes ķēdes plānošanas kļūda. Otrais faktors sagādā lielas galvassāpes ražotājiem, īpaši tiem, kas sniedz montāžas pakalpojumus, jo jāseko līdzi montāžas secībai, kas ietekmē loģistikas un vēlāk arī ražošanas secību, kur ražošanas secība savukārt ietekmē arī produkcijas gatavību. Pieņemsim, uzzinājām, ka steidzami vajadzēs izgatavot sarežģītāku izstrādājumu, taču rūpnieciskie rasējumi ir sākti citam izstrādājumam, tāpēc pie vislabākās gribas nespēsim izgatavot un laikā piegādāt steidzamā kārtā veikto pasūtījumu.


Kā redzam, problēmu ir daudz, taču tās visas ir atrisināmas. Apgalvot ka tehnoloģijas atrisina problēmas nebūtu patiesi un pirmām kārtām vadītājiem ir jāapzina problēmas un tās jāizanalizē un nekādā gadījuma ar tām nesamierināties. Bez jaunām tehnoloģijām svarīgi ir mainīt arī procesus, ierastos darba paņēmienus, organizāciju-citiem vārdiem sakot: metodiku. Pēc tam tehnoloģijas vai automatizācijas sistēmas varam izmanot kā instrumentu jaunās darba metodes atbalstam un veiksmīgai izpildei. Projektēšanas, ražošanas un montāžas procesu integrācija, kā rāda piemēri, kļūst par būtisku priekšnosacījumu efektivitātes un kvalitātes nodrošināšanai.


Kā tehnoloģijas palīdz risināt problēmas?

Plānveidā izmantojot piemērotas tehnoloģijas, var sasniegt pārsteidzošus rezultātus un visos šajā rakstā minētajos gadījumos tehnoloģijas Jums spēj palīdzēt. Pieņemsim, jūs mainīsiet sava darba metodi un jums būs savi projektētāji vai pastāvīgs, uzticams partneris, kas ne tikai projektēs, bet arī investēs savu laiku pasūtījumu izvērtēšanā vai konstrukciju optimizācijā:
Tekla tehnoloģijas jums ļaus importēt aprēķinu informāciju, tādējādi jūs varēsiet modelēt savas vai alternatīvas konstrukcijas, bet sistēma jums automātiski uzrādīs skaitu, svaru un citu informāciju.

Ražojumu detalizācija būs ātrāka un precīzāka, jo Tekla tehnoloģija ir pielāgota īpašai detalizācijai (ieskaitot bultskrūvju atlasi, ērtu un ātru metinājuma šuvju projektēšanu, detaļu pielāgošanu šuvju specifikai). Darbu paātrina arī bagātīgās Tekla konstrukciju elementu bibliotēkas kā arī daudzās automatizētas funkcijas.
Tekla tehnoloģija apvieno projektēšanas un ražošanas procesu. Gan projektētāji, gan ražotāji (un ne tikai metāla konstrukciju) var strādāt vienotā sistēmā. Tas ļauj saskaņot visus lēmumus detalizētā līmenī.
Tekla tehnoloģijas un CNC tipa iekārtas spēj apmainīties ar projekta ražojumu failiem, kuri nodod ne tikai ģeometriskos parametrus, bet arī citus raksturlielumus. Tekla moduļos jūs tāpat varat iestatīt montāžas secību, bet ražošanas vadības sistēmas (tādas kā Steel Projects) spēj izplānot ražošanu, neizlaižot nevienu detaļu, kas nepieciešama konkrētajam montāžas vai piegādes posmam.


„Tekla mums ir ‘atvērusi durvis’ pie pasaules lielākajiem ražotājiem. Tā kā tie strādā un pieprasa CNC failus, kurus spēj ģenerēt Tekla, Mēs spējam apkalpot lielākus projektus un apkalpot plašākus klientu loku” – apgalvo D.Malms, „Seech Industries“ īpašnieks.


BIM tehnoloģijas tērauda konstrukciju ražošanā jau ir un būs mūsu nepieciešamība.

BIM tehnoloģijas un integrētās projektēšanas, kā arī ražošanas metodika veiksmīgi ienāk arī Latvijas ražošanas uzņēmumos, nemaz nerunājot par Skandināviju, Angliju un Nīderlandi. Tas uzņēmumiem sniedz arvien lielākas konkurences priekšrocības, turklāt veicina sadarbību un pastāvīgu partnerību. Latvijā uzņēmumi SIA “RK Metāls”, SIA “CSK Steels”, SIA “S.B.C.”, SIA “Elme Metall Latvia” un citi jau strādā integrētā būvniecības un ražošanas vidē (izmantojot Tekla priekšrocības), kas veicina efektīvāku sadarbību, samazināt kļūdu esamību projektos un ražošanā un ražojumus piegādāt laikā.

Pirmo BIM būvniecības projektu rezultāti iepriecina un ar savu labo piemēru inficē citus. Agrāk konstrukciju ražotāji nespēja noticēt, ka projektētāji realizē projektus Tekla vidē, taču tagad tā notiek bieži, tiek rīkoti par konkursi. Bet tie, kas vēlas savus pakalpojumus un ražojumus eksportēt, piemēram, uz Skandināvijas valstīm, praktiski ir spiesti strādāt BIM vidē un ražošanu organizēt uz BIM modeļu bāzes.


Ieviešot BIM tehnoloģijas, pēc dažiem gadiem mūsu konstruktoru birojs samazinājās par piektdaļu, bet veicamo darbu apjomi palielinājās par 30 %”, – apgalvo UAB “Litana ir Ko” projektēšanas nodaļas vadītāja Kristina Levickiene, – ” ārzemēs gūtā veiksmīgā darba pieredze tiek pārcelta uz Lietuvu”.


Speciālisti apzinās problēmas un vēlas gūt labākus rezultātus, tāpēc maina darba metodes un ņem talkā efektīvas tehnoloģijas, kas palīdz risināt kritiskos jautājumus un palīdz apstrādāt lielu informācijas daudzumu. Tos, kuri vēlas labākus rezultātus un nesnauž pagaidu panākumu reibumā, padoms ir mācīties no citu veiksmēm un neveiksmēm, ienirt inovāciju meklējumus un to ieviešanu padarīt par jūsu stratēģiju. Mūsu BIM eksperti un ārzemju partneri ir uzkrājuši lielu pieredzi, kurā vēlamies ar Jums dalīties.