Firebrigade-Weissenfels_2-1

Modernie elektriskie inženierpakalpojumi – ātri kā ugunsdzēsēji

Ugunsgrēki dzīvojamajās mājās, satiksmes negadījumi, plūdi – ugunsdzēsēji un glābēji ir būtiska infrastruktūras sastāvdaļa, un tāpēc uz viņu ēkām attiecināmas īpašas prasības. Viss sākas projektēšanas stadijā. Inženierpakalpojumu uzņēmums Bach projektēja sarežģītu elektrības un komunikāciju sistēmu jaunajai ugunsdzēsēju depo ēkai Veisenfelsā pie Sālas. Bez modernajām CAD sistēmām vairs nav iespējams saspringtos laika apstākļos atrisināt aizvien sarežģītākas projektēšanas problēmas.

Kopš 1930. gada gāzes un elektrostacijas ēka kalpoja par Saksijas-Anhaltes septītās lielākās ugunsdzēsēju vienības mājvietu. 87 gadus vēlāk ilgtermiņa pagaidu miteklis jau ir kļuvis par vēsturi, jo 2017. gada februārī neatliekamās palīdzības spēki varēja pārcelties uz jaunuzcelto ugunsdzēsēju depo. Jaunajā garāžā atrodas astoņas ugunsdzēsēju mašīnas. Īsāka attāluma un jauno telpu dēļ, kur mašīnām vairs nav jāatrodas vienai aiz otras, ugunsdzēsēji un glābēji var ātrāk doties izbraukumā. Masīvajā divstāvu daudzfunkcionālajā ēkā blakus garāžām aptuveni 400 m2 platībā atrodas biroji, telpas treniņiem un atpūtai, kā arī inženierpakalpojumu un sanitāri higiēniskās telpas.

Ugunsdzēsēju depo pieder un to uztur Veisenfelsas pilsēta. Pilsēta un apgabals modernajā ugunsdzēsības centrā ir kopumā ieguldījuši 3,9 miljonus eiro. Pēc pamatu ielikšanas 2015. gada decembrī projektēšana un būvdarbi bija jāveic ātrāk, nekā iesākumā tika plānots. Atbilstoši būvdarbu līgumam apgabala sniegtās subsīdijas 750 000 eiro apmērā bija jāapgūst līdz 2016. gada beigām, kas visām iesaistītajām pusēm sagādāja izaicinājumu.

Inženierpakalpojumu uzņēmums Bach (IBB) uzņēmās atbildību izstrādāt augsta un zema sprieguma sistēmu ar divām 80 A un 63 A sadalēm, kā arī projektēt sarežģītu telekomunikāciju un datu tīkla iekārtu. IBB arī uzraudzīja visu būvniecības procesu. Elektrotehnikas darbu kopējais budžets sasniedza 220 000 eiro. Par šo projektu uzņēmums 2016. gadā ieguva prestižo apbalvojumu Vācijas E-plānotājs.

 “Es aktīvi iesaistos brīvprātīgās ugunsdzēsēju brigādes darbā. Tas prasa lielu aizrautību,” atzīst Johanness Simons, kurš ir studējis elektrības inženieriju, īpaši iedziļinoties reģeneratīvajās enerģijas tehnoloģijās. Lai veiktu pilnu būvprojekta projektēšanu, IBB izvēlējās DDS-CAD programmatūru. Pašus būvdarbus veica uzņēmums Weber & Weber GmbH no Šēnburgas.

Retrospekcija

Andreass Bahs dibināja IBB Veisenfelsā 1993. gadā, un ar inženieriju nodarbojas jau kopš 1989. gada. IBB pieci darbinieki patlaban rada 70% liela apjoma projektu pārtikas industrijas, kā arī dzīvojamo ēku un komunikāciju vajadzībām. Drīz vien Bahs saprata starpdisciplinārā projektēšanas procesa priekšrocības un 2001. gadā pieņēma lēmumu iegādāties DDS-CAD. Bahs atceras: “Tobrīd DDS jau bija pa spēkam projektēt 3D kabeļu ceļus, un tas deva mums arī iespēju noteikt sarežģītu problēmu potenciālās vietas apkures, ventilācijas un sanitāri higiēniskajās sistēmās.” Viņš arī piebilst: “Lai gan ne tik ērti kā šodien, bet programma darbojās.”

Elektriskie inženierpakalpojumi ugunsdzēsēju depo ir salīdzinoši sarežģīts process. Veisenfelsā mums arī bija ļoti saspringts termiņš. “2016. gada martā mēs uzsākām projektēšanu,” atceras Simons. DDS-CAD izmantošanas lielā priekšrocība ir laika ietaupījums. Varējām paši rasēt, vadoties pēc intuīcijas, un nebija jādod savas skices tehniskajam konstruktoram. Bahs piebilst: “Dažu beidzamo gadu laikā ir notikuši ievērojami uzlabojumi, piemēram, sākuma elementu mērīšanā un definēšanā, kas tagad notiek daudz elastīgāk un efektīvāk nekā pirms pieciem gadiem. Šāda veida uzlabojumi mums ietaupa daudz laika.”

Modernas būvniecības tehnoloģijas – modernas projektēšanas metodes

Kā norāda Simons, Veisenfelsas ugunsdzēsēju depo ēku īpašu padara dažādu tehnoloģiju plašā integrācija salīdzinoši nelielā platībā. Tā aptver īpašās ugunsdzēsības perifērās ierīces, piemēram, ugunsdzēsības transportlīdzekļu uzlādes stacijas, izplūdes gāzes ekstrakcijas sistēmas un digitālo izvietojuma plānu. Simons turpina: “Gandrīz visās jomās 440 izmaksu grupas jomās programma tika galā ar augstsprieguma sistēmām, kā arī izmaksu grupā 450 – ar telekomunikāciju un datu tīklu sistēmu.” Simons ir projektējis avārijas strāvas avota pieslēgumu telpās, tehnoloģiskos risinājumus aizsardzībai pret zibeni, dūmu detektoru un siltuma ieguves sistēmas. Vēl jāmin arī mājas drošības signalizācijas, pretapzagšanas signalizācijas un satelītsignāla uztveršanas sistēmas. Kā iekštelpas, tā teritoriju ap ēku apgaismo energoefektīvā LED tehnoloģija. Ņemot vērā tik apjomīgas elektrotehniskās prasības, digitālās inženiertehniskās projektēšanas priekšrocības ar DDS-CAD palīdzību ir acīm redzamas. “Viss ar vienu programmu un viss vienā projektā,” rezumē Bahs. Gudrā apgaismojuma pārvaldība ar klātbūtnes detektoriem gaiteņos un sanitārajās telpās samazina enerģijas patēriņu. Lai gādātu par avārijas apgaismojumu evakuācijas un glābšanas ceļos, tiek izmantota grupveida bateriju sistēma. Ugunsdzēsēju depo projektam Simons radīja atsevišķu sistēmas shēmu, tomēr kopš DDS-CAD 12 rašanās šīs sistēmas shēmas var ātri izveidot ar vienu peles klikšķi. Inženierijas priekšrocības? Kurš gan vairs būs ar mieru manuāli nomainīt sadales dēļu aprakstus, ja tūkstoš ligzdām jau ir piešķirts ķēdes un grupas numurs? Modernie CAD rīki to paveic vien dažu minūšu laikā.

Ja vadības centrs aktivizējis trauksmes signālu, automātiski uz 15 minūtēm jāieslēdzas garāžas iekštelpu un āra zonas apgaismojumam, to nosaka Vācijas DIN 14092-1 norma. Turklāt ugunsdzēsējiem jāsaņem norādījumi ar elektroakustiskās sistēmas (ELA) starpniecību, vai nu tiešsaistē vai no ieraksta. Šīs funkcijas izpildi nodrošina ar Siemens loģikas kontroliera palīdzību, kas trauksmes gadījumā automātiski kontrolē apgaismojumu un brīdinājuma sistēmu avārijas vietā. “Ar nelielu programmējamu loģikas kontrolieri mēs kļūstam elastīgāki”, Simons paskaidro.

Atliek vairāk laika būtiskām lietām

Elektroinženieri tiek pakļauti aizvien lielākai spriedzei. Bahs norāda: “Agrāk mēs elektrosistēmas projektējām līdz sīkākajai detaļai, tagad mums vairs nav ne laika, ne personāla šādu darbu veikšanai. Tāpēc arī tik augstu tiek novērtētas DDS-CAD modernās un digitālās iespējas: “Automātiskais process padara projektēšanas procesu daudz ātrāku.” Sarežģītus projektus, piemēram, Veisenfelsas ugunsdzēsēju depo, tagad iespējams uzprojektēt krietni īsākā laika posmā, ievērojot visaugstākās kvalitātes prasības.