Tveršana

Risinājumi betonēšanas darbu organizēšanā prezentācijas

Seminārs tika organizēts speciālistiem, kas ikdienā organizē betonēšanas darbus, darba dokumentācijas (specifikācijas, darba rasējumi) sagatavošanu, būvniecību un ražošanu. Semināra mērķis ir palīdzēt praktiķiem efektīvāk realizēt projektus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Semināra ietvaros nostiprinājām zināšanas par “Constructable BIM” jeb uzbūvējamā BIM modeļa konceptu, apguvām kā ātri modelēt (modeļa izveide balstoties uz kādu 2D rasējumu dzelzsbetona karkasa ēkai, izmantojot Tekla), kā ērti sagatavot betonēšanas darbu dokumentācijas, kā efektīvi plānot izmantojot Trimble Connect.

Lektori:

Ēriks Vītols

Speciālists ar vairāk kā 5 gadu pieredzi “design-build” būvniecības projektu organizēšanā, plānošanā un praktiskajā būvniecībā, strādājot kā projektu vadītājs.

Jānis Marcinkevičs

Inženieris ar vairāk kā 10 gadu starptautisku pieredzi projektu dokumentācijas sagatavošanā būvniecības vajadzībām (uzbūvējamā modeļa izstrāde un būvdarbu dokumentācijas sagatavošana).