Veiksmīga BIM speciālista aprīkojums

BIM Speciālists. Jauna profesija, kas prasa jaunas (un ne tik jaunas) iemaņas. Prasības pēc BIM speciālistiem pieaug, taču kas tad ir tas, kas atšķir, piemēram, projektētāju-tehniķi, no BIM tehniķa; projekta vadītāju no BIM vadītāja; projekta koordinatoru no BIM koordinatora? Īsā atbilde: speciālista spēja pielietot BIM programmatūras un izpratne par BIM procesiem. Zemāk esam aprakstjuši BIM speciālistu amatu iedalījumus pēc nepieciešamajām kompetencēm un vēlamā tehniskā nodrošinājuma, tai skaitā ikdienas darbā izmantotajām programmām, ko lieto vadošie BIM speciālisti Baltijā.

Visbiežāk BIM speciālistus iedala nosacītās trīs apakšprofesijās: BIM vadītājs, BIM koordinators un BIM tehniķis. Ir arī BIM eksperti, taču tie ir BIM vadītāji, kuri ir uzkrājuši pietiekošu pieredzi, lai varētu pārbaudīt citu projektus (pārliecināties par to, ka pasūtītājs ir saņēmis kvalitatīvu BIM projektu / pakalpojumu). Katras profesijas pārstāvim ir savi raksturīgie pienākumi, kas prasa zināmas iemaņas un prasmes. Iemaņas un prasmes ir saistītas ar BIM tehnoloģijām un procesiem, jeb aprīkojumu. Kā jebkurš labs speciālists, arī BIM speciālisti ir jānodrošina ar zināšanām un rīkiem, kas ļauj, pielietojot zināšanas, veiksmīgi pildīt savus pienākumus. Lai labāk izprastu nepieciešamo aprīkojumu, katru BIM apakšprofesiju apskatīsim atsevišķi, apskatot pienākumus un nepieciešamo aprīkojumu kvalitāti.

BIM vadītājs
Augstākās klases BIM speciālists. Veido BIM stratēģiju, BIM izpildes plānu, nosaka BIM prasības un tās izvērtē. Nosaka kopējo toni BIM projekta realizācijā, paredzot atbilstošu procesu un tehnoloģiju pielietošanu BIM mērķu sasniegšanai. Pārskata BIM projekta izpildi un izvirzīto mērķu sasniegšanu; reaģē uz procesu nepilnībām un veic plāna / stratēģijas uzlabojumus.

Intelektuālais aprīkojums:

 • Padziļināta izpratne par BIM procesiem
 • Padziļināta izpratne par būvniecības ciklu veidojošiem procesiem
 • Padziļināta izpratne par projektu vadības principiem un metodoloģijām
 • Padziļināta izpratne par IT (BIM un ne tikai) tehnoloģijām, IT infrastruktūru, to veidojošajām komponentēm un pielietošanas pamatprincipiem
 • Padziļināta izpratne par uzņēmuma struktūru un procesiem

kā arī:

 • Prasme komunicēt
 • Prasmes pasniegt šķietami sarežģītus konceptus vienkāršā un visiem saprotamā valodā
 • Prasmes veidot, vadīt un motivēt BIM ieinteresētās personas (stakeholders)

Tehniskais aprīkojums:

 • MS Office (vai analogu) programmatūras (MS Word, Excel, Powerpoint u.c.)
 • Solibri – rīks modeļa kvalitātes pārbaudēm
 • Vienotā datu Vide (VDV), piemēram, Trimble Connect

BIM koordinators
Augstas klases BIM Speciālists. Praksē ievieš BIM stratēģiju un realizē BIM izpildes plānu. Atbildīgs par projekta koordinēšanu, par pamatu izmantojot BIM izpildes plānu. Detalizē plāna aspektus, aprakstot praktisko darba gaitu; savieto modeļus; veic BIM modeļu pārbaudes (izmantojot atbilstošu tehnoloģiju); komunicē konstatētās nepilnības; monitorē grafiku un kontrolē BIM izpildes nodevumus un gatavo progresa atskaites; izstrādā BIM vadlīnijas.

Intelektuālais aprīkojums:

 • Izpratne par BIM procesiem un to veidojošām komponentēm
 • Izpratne par būvniecības ciklu veidojošiem procesiem
 • Izpratne par BIM un IT tehnoloģijām, to iespējām un trūkumiem
 • Izpratne par projektu vadības procesiem un metodoloģijām
 • Izpratne par BIM kvalitātes aspektiem

kā arī:

 • Prasmes skaidrot šķietami sarežģītus konceptus vienkāršā un visiem saprotamā valodā
 • Prasme pielietot atbilstošos BIM rīkus projekta koordinēšanas procesa laikā
 • Prasme komunicēt un koordinēt konstatēto nepilnību risināšanu efektīvā veidā

Tehniskais aprīkojums:

 • Solibri
 • Vienotā datu Vide (VDV), piemēram, Trimble Connect
 • BIM Collab – rīks, kas nodrošina iespēju organizēt un pārvaldīt kolīzijas gan mākonī, gan jūsu lietotajās programmās
 • Bexel Manager (4D, 5D, 6D) – tāmēšanas un būvniecības procesa vadīšanas rīks
 • SimpleBIM – rīks IFC informācijas pārvaldībai un filtrēšanai
 • Plannerly – plānošanas rīks
 • MS Office (vai analogu) programmatūras (MS Word, Excel, Powerpoint u.c.)

BIM Tehniķis
Kompetents BIM speciālists. Izstrādā BIM modeli, reaģē uz BIM vadītāja un koordinatora norādījumiem, komunicē BIM aspektus savas organizācijas ietvaros, komunicē ar citiem BIM speciālistiem, atbild par savas sadaļas BIM modeļa kvalitāti un augšupielādē BIM modeli VDV. Tipiski tas ir projektētājs, kurš izstrādā atbildīgās BIM projekta sadaļas BIM modelī, pielietojot atbilstošu BIM programmatūru.

Intelektuālais aprīkojums:

 • Izpratne par BIM procesiem
 • Izpratne par atbildīgās projekta sadaļas BIM specifiku
 • Izpratne par BIM referenču modeļu izmantošanu projektēšanā

kā arī:

 • Padziļināta prasmes pielietot atbilstošos BIM autor-rīkus projekta izstrādes procesā
 • Prasme sekot noteiktajiem procesiem.

Tehniskais aprīkojums:

 • BIM autorrīks:
  Būvinženieriem: Tekla Structures
  Arhitektiem: Revit vai Archicad un Lumion (BIM vizualizācijām un animācījām)
  Inženiertīklu projektētājiem: CADMATIC Electrical, DDS-CAD vai MagiCad
  Tāmētājiem: BEXEL Manager vai Solibri
 • VDV (ja nenodrošina BIM koordinators), piemēram, Trimble Connect

 

BIM vadītāja un BIM koordinatora lomu bieži pilda viens un tas pats cilvēks. Līdzīgi BIM koordinators var būt arī BIM tehniķis, kas visbiežāk ir sastopams arhitektu vidū, kad arhitekts (arhitekts tehniķis) ar spēcīgu BIM kompetenci gan izstrādā modeli, gan arī koordinē BIM projektu. Ir būtiski tas, ka augstāk minētajiem speciālistiem ir jābūt ar būvniecību saistītiem speciālistiem. BIM programmatūra ir tikai rīks, kas pats par sevi neko norisina, taču pareizais BIM rīks kompetenta speciālista rokās dod iespēju projekta gaidā sasniegt BIM ieguvumus.

Atbilstošs speciālista aprīkojums ir viens no galvenajiem (ja ne pats galvenais) aspekts veiksmīga BIM projekta realizēšanā. Ņemot vērā to, ka BIM speciālistiem vēl nav atsevišķi pieejamas mācību programmas, BIM speciālisti ir jāapmāca savas organizācijas iekšienē, tādā veidā saglabājot savai organizācijai raksturīgo domāšanu, darba organizāciju un kompetenču kopu. Augstāk minētā aprīkojuma definēšanai tika apzināti vadošie BIM speciālisti Baltijā un minētās BIM programmatūras izmanto vadošie BIM speciālisti visā pasaulē.

Aprīkot jūsu BIM izvirzīto speciālistu jums palīdzēs praktisko apmācību kopums www.bimmeistarklase.lv, kur apmācību programmas ir izsrādātas un merķētas šauras specializācijas profesionāļiem. Ar BIM programmatūru iepazīties un to iegādāties var, sazinoties ar mūsu BIM konsultantu, rakstot uz k.kalnins@bimsolutions.lv.
Ja nezināt ar ko sākt, vai nepieciešama palīdzība precīza BIM ieviešanas procesa izveidei, piedāvājam izstrādāt BIM ieviešanas stratēģiju un uzņēmuma BIM rokasgrāmatu, kas jums palīdzēs veiksmīgāk un ātrāk sajust BIM sniegtos ieguvumus. Šajā jautājumā aicinām zvanīt pa tālruni +371 26069181 vai rakstot uz e.vitols@bimsolutions.lv, lai vienotos par tikšanos, kuras laikā apzināt Jūsu vajadzības un sagatavot veicamo aktivitāšu kopu BIM kompetenču, procesu un programmatūras ieviešanai.

P.S. ja vēl neesat gatavi izveidot savu BIM štata vietu, taču sākat izjust vajadzību pēc BIM, esam sākuši sniegt pakalpojumu “BIM Tehniskais Atbalsts”, kurš nodrošina Jums visu nepieciešamo BIM kompetenci brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Rakstiet mums uz e.vitols@balticbim.eu, un labprāt sniegsim detalizētu informāciju, atbildēsim uz jautājumiem un savatavosim īpaši jums izstrādātu piedāvājumu.